Szkolenie przeznaczone jest dla programistów C++, którzy chcą nauczyć się korzystać z możliwości tego języka w zakresie wielowątkowości i wieloprocesowości. Zajęcia skupiają się na mechanizmach, jakie do C++ wprowadził standard w wersji C++11. Kurs obejmuje także zagadnienia teoretyczne, takie jak pokazanie, kiedy korzystać z wielowątkowości lub wieloprocesowości oraz omówienie problemów występujących przy progrmowaniu współbieżnym i możliwościach radzenia sobie z nimi.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują technologie związane z językiem C++ w rzeczywistych projektach.

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje:

 • aspekty implementacyjne aplikacji wielowątkowej,
 • implementację wzorców projektowych związanych z wielowątkowością,
 • podstawowe zagadnienia wieloprocesowości w systemach uniksowych.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • posługiwania się wybranym środowiskiem IDE,
 • znajomości koncepcji programowania obiektowego,
 • znajomości koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie średnio zaawansowanym (polimorfizm, zarządzanie pamięcią).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • średnio zaawansowanych programistów programujących w języku C++,
 • osób znających w podstawowym zakresie system szablonów biblioteki standardowej C++,
 • osób pracujących z systemami udostępniającymi programistom mechanizmy wielowątkowości

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • zapoznanie się ze sposobami implementowania wielowątkowości we własnych aplikacjach,
 • zapoznanie się z mechanizmami obsługi wielowątkowości w ramach biblioteki standardowej,
 • zapoznanie się z wzorcami obsługi wielowątkowości.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • korzystania z mechanizmów dostarczanych przez system operacyjny,
 • prawidłowego stosowania mechanizmów synchronizacyjnych,
 • znajomości i zakresu stosowania wzorców projektowych związanych z wielowątkowością.

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Obejmuje 60% formy wykładowej i 40% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do programowania współbieżnego

  1. Architektura nowoczesnych komputerów i systemów operacyjnych
  2. Wielowątkowość i wieloproceosowość
  3. Szeregowanie procesów i wątków
 2. Podstawowa wielowątkowość w C++

  1. Powoływanie wątków
  2. Oczekiwanie na zakończenie wątków
  3. Identyfikacja wątków
 3. Synchronizacja wątków

  1. Wzajemne wykluczanie
  2. Muteksy
  3. Zmienne warunkowe i monitory
  4. Semafory
 4. Specjalne typy danych

  1. Typy i operacje atomowe
  2. Zmienne lokalne dla wątku
  3. Jednokrotna inicjalizacja
  4. Obietnice
 5. Wzorce wykorzystania wielowątkowości

  1. Kolejka zadań
  2. Bariery
  3. Pula wątków
  4. Blokada odczyt-zapis
  5. Struktury danych bez blokad
 6. Wieloprocesowość w systemach uniksowych

  1. Powoływanie procesów
  2. Komunikacja między procesami
  3. Synchronizacja procesów (IPC SysV)
 7. Błędy w aplikacjach wielowątkowych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email