Adresaci Szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, program managerów, portfolio managerów, osób zaangażowanych we wdrożenie portfela projektów w organizacjach.

Cel szkolenia:

Szkolenie zapoznaje Uczestników z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o metodę SCRUM. Odpowiedzią na nowoczesne trendy w zarządzaniu i zapotrzebowaniem na narzędzia podnoszące efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa jest wdrożenie portfela projektów.

Celem szkolenia jest uświadomienie efektu synergii jaki daje kompleksowe podejście do zarządzania projektami jako całością a nie odosobnionymi przedsięwzięciami w organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Na poziomie wiedzy:

 • zapoznanie się z aktualnymi tendencjami i trendami w zakresie zarządzania portfelem projektów i programów
 • zdobycie wiedzy na temat budowy PMO (Biura Zarządzania Projektami) oraz procesów zarządczych
 • poznanie najważniejszych faz cyklu zarządzania portfelem projektów, ról osób ich odpowiedzialności i uprawnień w każdej z faz
 • poznanie praktyk i dobrych wzorców wdrożenia i realizacji portfela projektów w jednostkach administracji publicznej

Na poziomie umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę identyfikowanie strategii organizacji, opracowywania celów, wskaźników oceny portfela projektów
 • poprzez podejście warsztatowe szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego portfela projektów

Na poziomie podstaw:

 • uświadomienie sobie roli PMO i procesów zarządzania portfelem projektów w sprawnej koordynacji portfela i ich wpływu na podniesienie efektywności organizacji

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Szkolenie bazuje na najnowszych opracowaniach w obszarze zarządzania programem i portfelem projektów, takich jak: The Standard for Program Management i The Standard for Portfolio Management, oraz doświadczeniach praktycznych prowadzących szkolenie. Odwołujemy się także do praktyki połączenia zarządzania portfelem projektów z aktualną sytuacja organizacyjną jednostek administracji publicznej i postawionych przed nią zadań i obowiązków.

Program szkolenia

 • Kilka definicji zarządzania portfelem projektów
  • Portfel projektów, organizacja projektowa, projekt, program
  • Charakterystyka portfela projektów; rodzaje portfeli projektów;
  • Identyfikacja Projektów
 • Program projektów – światowe standardy i praktyka
  • Budowa programu
  • Zarządzanie programem
  • Procesy programu
   • Procesy inicjowania
   • Procesy planowania
   • Procesy realizacji
   • Procesy monitorowania i kontroli
   • Procesy zamykania
 • Strategia organizacji a portfel projektów
  • Cele strategiczne
  • Cele operacyjne
 • Budowa zespołu Zarządzania Portfelem Projektów (PMO)
  • Struktura i miejsce PMO w organizacji
  • Standardy i praktyka budowy PMO
 • Procesy zarządzania portfelem projektów
  • Identyfikacja
  • Kategoryzacja
  • Ocena
  • Selekcja
  • Priorytetyzacja
  • Równoważenie portfela
  • Autoryzacja
  • Okresowy przegląd portfela i raportowanie
  • Zmiana strategiczna
  • Ustalanie priorytetów
  • Aktywa portfela
 • Skonsolidowanie wiedzy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email