Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest zarówno do programistów jak i projektantów, którzy chcą tworzyć bardziej niezawodne, elastyczne i wydajne oprogramowanie, przy wykorzystaniu technologii JEE.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności projektowania aplikacji JEE w notacji UML, przy użyciu najlepszych, sprawdzonych i wydajnych rozwiązań opisanych w szablonach wzorców projektowych GOF i Core J2EE (z uwzględnieniem zmian w specyfikacji JEE). A tym samym obniżenie kosztów utrzymania tworzonego oprogramowania.

Na szkoleniu uczestnicy uczą się myśleć kategoriami gotowych rozwiązań, z perspektywy takich parametrów systemowych jak elastyczność, wydajność, niezawodność, utrzymanie, skalowalność i innych. Jednocześnie w czasie starannie zaprojektowanych ćwiczeń nabierają wprawy w posługiwaniu się tą wiedzą i przekuwającą ją w umiejętności. Umiejętności tak tworzenia dobrych rozwiązań jak i wykrywania zagrożeń.

Jednocześnie w trakcie szkolenia przestrzega się również przed typowymi błędami określanymi jako antywzorce.

Wymagania:

Szkolenie wprowadza w każdy aspekt niezbędny do projektowania aplikacji z użyciem wzorców GOF i Core J2EE. Tak więc nie ma wymagań wstępnych.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Metodyki wytwarzania oprogramowania (1,5 h)
  • Metodyka kaskadowa
  • Unified Software Development Process - USDP (UP)
  • Rassional Unified Process (RUP)
  • Extreme Programming (XP)
  • Scrum
 2. Podstawy UML i analizy (6,5 h)
  • Czym jest UML
  • Mechanizmy rozszerzenia
  • Omówienie i przećwiczenie wybranych diagramów:
  • Diagram przypadków użycia
  • Diagramy klas
  • Diagram sekwencji
 3. Podstawy projektowania obiektowego i wprowadzenie do wzorców (1 h)
  • Enkapsulacja
  • High Cohension
  • Loose Coupling
  • Command-Query Separation
  • Java i dziedziczenie
  • Wprowadzenie do wzorców
  • GRASP
  • S.O.L.I.D
 4. Wzorce GOF (9 h)
  • Wzorce konstrukcyjne
  • Wzorce strukturalne
  • Wzorce behawioralne
 5. Wprowadzenie do JEE (1 h)
  • Modele aplikacji: Web-centric, Application-centric i Enterprise
  • Wstęp do podstawowych technologii JEE:
  • JSTL, JSF, JAAS, JTA, JPA, JNDI, JMS
  • Przedstawienie komponentów JEE i kontenerów
  • Architektura komponentowa i wielowarstowowa
 6. Wzorce warstwy prezentacji (Core J2EE) (8 h)
  • Intercepting Filter
  • Front Controller
  • Application Controller
  • Context Object
  • View Helper
  • Composite View
  • Dispatcher View
  • Service To Worker
 7. Wzorce warstwy biznesowej (Core J2EE) (7 h)
  • Business Delegate
  • Service Locator
  • Session Façade
  • Application Service
  • Business Object
  • Composite Entity
  • Transfer Object (TO)
  • Transfer Object Assembler
  • Value List Handler
 8. Wzorce warstwy integracji (Core J2EE) (4 h)
  • Data Access Object (DAO)
  • Service Activator
  • Domain Store
  • Web Service Broker
 9. Wybrane wzorce architektoniczne (1 h)
  • Dependency Injection
  • MVC (Model View Control)
  • Modele Web-centric, Application-centric i Enterprise
  • Architektura typu Enterprise a JEE
  • Architektura wielowarstwowa (Layers Pattern)
  • Wzorce infrastruktury
 10. Przegląd wybranych antywzorców (1 h)
  • Golden Hammer
  • Lava Flow
  • Spaghetti Code
  • Busy Waiting
  • Hardcoding
  • Object Orgy
  • Circilar Dependency
  • The Blob (God Object)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email