Adresaci szkolenia

Szkolenie stanowi wprowadzenie do języków obiektowych na przykładzie języka Java. Uczestnicy poznają podstawowe koncepcje związane z obiektowością (dziedziczenie, polimorfizm itd.). Nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktyczną umiejętność wykorzystywania odpowiednich technik obiektowych w kontekście konkretnych problemów.

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu powinien zdobyć następujące umiejętności / wiedzę:

 • efektywnie stosować koncepcje obiektowe - klasy, klasy abstrakcyjne, dziedziczenie, polimorfizm itd.
 • modelować problemy z wykorzystaniem w/w koncepcji
 • identyfikować problemy projektowe i poprawnie dobierać do nich narzędzia
 • zapoznać się w stopniu podstawowym z wzorcami projektowymi i rozumieć sens ich stosowania

Wymagania:

W szkoleniu mogą uczestniczyć programiści rozpoczynający swoją przygodę z językami programowania zorientowanymi obiektowo, np. Java, C#. Mimo, że szkolenie opiera się o język Java, jego konstrukcja umożliwia w łatwy sposób przeniesienie poznanych koncepcji na inny język obiektowy.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. Programowanie imperatywne
  2. Programowanie deklaratywne
  3. Programowanie obiektowe
  4. Programowanie funkcyjne
 2. Instalacja i konfiguracja środowiska pracy (IntelliJ IDEA, Eclipse IDE lub NetBeans IDE w zależności od preferencji grupy)
 3. Obiektowość na przykładzie języka Java - tematy podstawowe
  1. Klasy i obiekty
  2. Interfejsy
  3. Enumeracje
  4. Klasy abstrakcyjne
  5. Dziedziczenie
 4. Obiektowość na przykładzie języka Java - tematy zaawansowane
  1. Polimorfizm
  2. Klasy wewnętrzne
  3. Klasy anonimowe
 5. Modelowanie problemów z wykorzystaniem UML
  1. Wprowadzenie do notacji UML
  2. Diagram klas
   1. asocjacje
   2. agregacje
   3. zależności
   4. generalizacje
   5. realizacje
 6. Programowanie obiektowe w ujęciu praktycznym
  1. zasada odpowiedzialności
  2. czemu enkapsulacja jest (zazwyczaj) lepsza od wielopoziomowego dziedziczenia?
  3. programowanie poprzez interfejsy
  4. kod broniący się przed zmianami a zachęcający do rozbudowy
 7. Wstęp do wzorców projektowych
  1. Gang-of-Four (GoF)
  2. Singleton jako przykład wzorca kreacyjnego
  3. Decorator jako przykład wzorca strukturalnego
  4. Template jako przykład wzorca behawioralnego

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email