Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najlepszych wzorców i praktyk, które umożliwiają zaprojektowanie architektury chmurowej w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed zarówno przed zdarzeniami losowymi(jak awarie w datacenter, katastrofy naturalne), jak i działaniami osób trzecich(np. ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie). Przedstawione zostaną sposoby minimalizowania impaktu różnorodnych sytuacji na całość rozwiązania tak, aby zachować ciągłość funkcjonowania zarówno systemu informatycznego jak i całej firmy.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie bazuje na wielu praktycznych przykładach, które pokazują mnogość oraz funkcjonalność chmury Azure pod kątem zapewniania zarówno skalowalności jak i bezawaryjności rozwiązań. Uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje dotychczasowe architektury pod kątem bezpieczeństwa z punktu widzenia firmy, a także rozbudować je o elementy, które zapewnią stabilność oraz wysoką dostępność. Co więcej w trakcie szkolenie zostanie przedstawiona bogata wiedza teoretyczna będąca uzupełnieniem zdobytej wiedzy praktycznej.

Grupa docelowa

Architekt, programista, administrator

Adresaci szkolenia

Architekci oprogramowania, którzy muszą uwzględniać dostępność i niezawodność usług podczas procesu ich projektowania. Programiści, którzy chcą poznać zasady projektowania wysokodostępnych usług. Administratorzy, których zadaniem jest wdrożenie odpowiednich procedur, które pozwalają utrzymać systemy komputerowe niezależnie od zaistniałych problemów.

Wymagania dla uczestników

 • Podstawowa znajomość chmury Azure
 • Znajomość zasad projektowania systemów komputerowych
 • Doświadczenie w pracy z linią komend

Parametry szkolenia

3 * 8h wykładów i ćwiczeń praktycznych

Program szkolenia

 1. Wstęp (1h)
  • Resiliency - “sprężysta” architektura
  • High Availability / Disaster Recovery / Business Continuity
  • Backup danych oraz replikacja
 2. Definiowanie wymagań oraz projektowanie odpornych architektur (3h)
  • Dekompozycja rozwiązania
  • RTO/RPO
  • SLA - co to oznacza?
  • Redundancja(Availability Sets, Availability Zones, Paired Regions)
  • Strategie dodatkowe(Retry, Load Balancing, Throttling, Circuit Breaker)
 3. Testowanie oraz deployment (4h)
  • Testowanie architektury pod kątem krytycznych scenariuszy
  • Infrastructure as Code(IaC)
  • Immutable infrastructure
  • Blue/green deployments
  • Canary releases
 4. Monitorowanie architektury (4h)
  • Sposoby na zbieranie logów w Azure
  • Zbieranie wymagań co do monitorowania budowanych serwisów
  • Monitorowanie dostępności
  • Monitorowanie performance
  • Monitorowanie SLA
  • Magazynowanie logów
  • Analiza oraz wizualizacja logów
 5. High Availability (4h)
  • HA w Azure
  • Strategie dla HA
  • Fault domains/Update domains
  • Replikacja danych w Azure SQL
  • Replikacja danych w Azure Storage
 6. Disaster Recovery (4h)
  • Replikacja wirtualnych maszyn za pomocą Azure Site Recovery
  • Dystrybucja ruchu używając Azure Traffic Manager
  • Scenariusze katastrof
  • Odzyskiwanie danych
  • Topologie wdrożeń pod kątem Disaster Recovery
 7. Wysoka dostępność w różnych usługach Azure (3h)
  • Zabezpieczenie Event Hub
  • Zabezpieczenie Service Bus
  • Końcowa spójność używając Durable Functions
  • Debugowanie aplikacji na platformie Windows Azure
 8. Zabezpieczenie się przed przypadkowych usunięciem (1h)
  • Wirtualne maszyny
  • Azure Storage
  • Azure SQL

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email