Adresaci szkolenia

Programiści oraz architekci systemów informatycznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najlepszych wzorców i praktyk, które umożliwiają zaprojektowanie architektury chmurowej w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed zarówno przed zdarzeniami losowymi(jak awarie w datacenter, katastrofy naturalne), jak i działaniami osób trzecich(np. ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie). Przedstawione zostaną sposoby minimalizowania impaktu różnorodnych sytuacji na całość rozwiązania tak, aby zachować ciągłość funkcjonowania zarówno systemu informatycznego jak i całej firmy.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie bazuje na wielu praktycznych przykładach, które pokazują mnogość oraz funkcjonalność chmury Azure pod kątem zapewniania zarówno skalowalności jak i bezawaryjności rozwiązań. Uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje dotychczasowe architektury pod kątem bezpieczeństwa z punktu widzenia firmy, a także rozbudować je o elementy, które zapewnią stabilność oraz wysoką dostępność. Co więcej w trakcie szkolenie zostanie przedstawiona bogata wiedza teoretyczna będąca podstawą wielu chmurowych usług.

Wymagania

Od uczestników wymaga się:

 • Podstawowej znajomości platformy Azure
 • Podstawowej znajomości języka C#

Specjalne wymagania techniczne

 • Dostęp do subskrypcji Microsoft Azure
 • Dostęp do programu Microsoft Visual Studio

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

Agenda w punktach (proszę używać narzędzi wypunktowania numerowanego i nienumerowanego).

 1. Wstęp
  • Resiliency - “sprężysta” architektura
  • High availability
  • Disaster recovery
  • Business continuity
  • Data backup / Data replication
 2. Definiowanie wymagań oraz projektowanie odpornych architektur
  • Dokompozycja rozwiązania
  • RTO/RPO
  • Service Level Agreement(SLA) - co to oznacza?
  • Redundancja(Availibility Sets, Availibility Zones, Paired Regions)
  • “Odporne” strategie(Retry, load balancing, throttling, circuit breaker)
 3. Testowanie oraz deployment
  • Testowanie architektury pod kątem krytycznych scenariuszy
  • Infrastructure as code
  • Immutable infrastructure
  • Blue-green deployment
  • Canary releases
 4. Monitorowanie architektury
  • Sposoby na zbieranie logów w Azure
  • Zbieranie wymagań co do monitorowania budowanych serwisów
  • Monitorowanie dostępności
  • Monitorowanie performance
  • Monitorowanie SLA
  • Magazynowanie logów
  • Analiza oraz wizualizacja logów
 5. High Availibility
  • HA w Azure
  • Strategie dla HA
  • Fault domain/Update domain
  • Replikacja danych w Azure SQL
  • Replikacja magazynu Azure Storage
  • Availibity Set w wirtualnych maszynach Azure
 6. Disaster Recovery
  • Replikacja wirtualnych maszyn za pomocą Azure Site Recovery
  • Dystrybucja ruchu używając Azure Traffic Manager
  • Scenariusze katastrof
  • Odzyskiwanie danych
  • Topologie wdrożeń pod kątem Disaster Recovery
 7. Wysoka dostępność w różnych usługach Azure
  • Zabezpieczenie Event Hub
  • Zabezpieczenie Service Bus
  • Obsługa przepływu danych w Azure Functions
  • Końcowa spójność używając Durable Functions
  • Debugowanie aplikacji na platformie Windows Azure
 8. Zabezpieczanie się przed przypadkowym usunięciem
  • Wirtualne maszyny
  • Azure Storage
  • Azure SQL

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email