Rapid prototyping - jak szybko oceniać swoje pomysły i dokonywać szybkich iteracji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych designem gier oraz osób, które chciałyby nauczyć się dokonywania szybkich iteracji i ewaluowania swoich pomysłów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyrobienie w uczestnikach nawyku szybkiego prototypowania, iterowania wersji swoich pomysłów oraz wyczulenie na punkcie skupiania się na istotnych elementach prototypu.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie to pozwoli uczestnikom na stworzenie wielu prototypów gier opartych o autorskie pomysły oraz przetestowanie prototypów wykonanych przez innych uczestników szkolenia.

Wymagania

Podstawowa znajomość języka C#, Podstawowa wiedza o grach komuterowych.

Specjalne wymagania techniczne

Zainstalowany silnik Unity.

Parametry szkolenia

Czas szkolenia: 2 * 8 godzin ( 2 * 7 godzin netto ) Forma szkolenia: warsztaty Maksymalna liczba uczestników: 10

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do prototypowania,
  • Czym jest prototyp,
  • Jak zadać pytanie, na które odpowiedź ma znaleźć prototyp,
  • Kiedy prototypować na papierze, a kiedy za pomocą komputera,
  • Znamy odpowiedź na pytanie, co dalej?
 2. Analiza gotowego prototypu gry,
  • Jak analizować prototyp,
  • Jakie dane możemy uzyskać z prototypu,
  • Ewaluacja przyszłości prototypu,
 3. Design prototypu gry,
  • Pierwszy krok: zadanie pytania,
  • Czy prototyp jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie,
  • Dobór metody prototypowania,
  • Planowanie pierwszej iteracji prototypu,
  • Planowanie kolejnych iteracji prototypu,
 4. Metodyki prototypowania,
  • Quick iterations,
  • Lean development,
  • Fail Faster,
 5. Warsztaty z prototypowania.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email