Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, chcących tworzyć usługi sieciowe (Web Services) oraz poznać technologie przetwarzania XML, które są kluczowe w procesie tworzenia usług.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia usług Web Service wraz z technikami przetwarzania XML, które są wykorzystywane przy tworzeniu usług.

Uczestnicy szkolenia poznają dokładnie język XML. Nauczą się tworzyć definicje struktury dokumentu XML za pomocą DTD i XSD. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności przetwarzania dokumentów XML za pomocą technologi SAX, DOM, StaX. Będą również potrafili wybrać odpowiednią technologię w zależności od potrzeb. Dowiedzą się jak mapować obiekty Java do plików XML przy pomocy specyfikacji JAXB. Uczestnicy poznają technologie przydatne w pracy z dokumentam XML takie jak XPath, XQuery i XSLT.

W zakresie usług WS, dowiedzą się jak programować z wykorzystaniem niskopoziomowego api SAAJ, poznając dokładnie technologie SOAP i WSDL. Uczestnicy dowiedzą się jak programować z wykorzystaniem niskopoziomowego API SAAJ, poznając dogłębnie technologie SOAP i WSDL. Nauczą się tworzyć usługi przy pomocy wysokopoziomowych API JAX-RPC i JAX-WS. Zaznajomią się z koncepcją rejestrów i repozytoriów usług. Poznają zaawansowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz organizacją usług (SOA, BPEL).

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje bardzo szczegółowo zagadnienia związane z usługami Webservice. Oprócz zagadnień programistycznych, przedstawia tematykę w szerokim ujęciu infrastruktury IT w firmie. Wiedza zawarta w programie ma duży walor praktyczny.

Wymagania:

Od uczestników wymagana umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), zalecana znajomość platformy Java Enterprise Edition.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów oprócz prostych ćwiczeń projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Program szkolenia

 1. XML
  1. konstrukcja języka XML
  2. przestrzenie nazw
  3. definiowanie struktury dokumentu XML przy pomocy DTD
  4. definiowanie struktury dokumentu XML przy pomocy XSD
  5. porównanie definicji DTD i XSD
 2. Java API for XML Processing (JAXP)
  1. Rodzaje przetwarzania XML: strumieniowe (pull i push), oparte na drzewie, oparte na wzorcach.
  2. Wybór właściwego sposobu przetwarzania XML
  3. Omówienie specyfikacji wchodzących w skład JAXP
  4. Przetwarzanie zdarzeniowe na podstawie SAX
   1. Wprowadzenie do SAX i dostępne implementacje
   2. Koncepcja i konfiguracja parsera
   3. Zdarzenia dotyczące zawartości dokumentu
   4. Zdarzenia dotyczące błędów
   5. Zdarzenia dotyczące walidacji dokumentu
   6. Zdarzenia dotyczące odczytania encji
   7. Lokalizacja źródła zdarzenia
  5. Przetwarzanie drzew na podstawie DOM oraz JDOM
   1. Wprowadzenie do DOM i dostępne implementacje
   2. Poziomy DOM
   3. Kluczowe klasy i interfejsy
   4. Wczytanie dokumentu
   5. Nawigacja po dokumencie
   6. Konstruowanie dokumentu
   7. Walidacja dokumentu
   8. DOM, JDOM, dom4J
  6. Biblioteka StAX
   1. Omówienie API StAX i dostępne implementacje
   2. Cursor
   3. Iterator
   4. Rodzaje i obsługa zdarzeń
   5. Filtry
   6. Czytanie i pisanie strumieni XML
   7. Korzystanie ze StAX (XMLInputFactory, XMLOutputFactory, XMLEventFactory)
 3. Języki XSL
  1. Wprowadzenie do XSL
  2. Omówienie jezyka XPath
  3. Obsługa wyrażeń XPath w Java
  4. Omówienie języka XSLT
  5. Transformacja dokumentu XML przy pomocy XSLT
  6. Omówienie języka XQuery
 4. Java Api for XML Binding(JAXB)
  1. Architektura JAXB
  2. Mapowanie klas Java do dokumentów XML Schema
  3. Marshalling, Unmarshalling
  4. Walidacja
  5. Modyfikacja standardowych mapowań za pomocą adnotacji
 5. Inne biblioteki związane z przetwarzaniem dokumentów XML: Apache XmlBeans, JiBX, Castor, Jelly
 6. Idea i zasada działania usług sieciowych (Web Services)
  1. SOAP
  2. XML-RPC jako alternatywa SOAP
  3. WSDL
  4. UDDI
 7. SOAP with Attachments API for Java - SAAJ
  1. Wprowadzenie do SAAJ
  2. Struktura wiadomości
  3. Tworzenie wiadomości
  4. Manipulacja zawartością wiadomości
  5. Dodawanie zawartości
  6. Dodawanie nagłówków
  7. Dodawanie dokumentu
  8. Przestrzenie nazw
  9. Ustanawianie połączenia, wysyłanie załączników, odczyt wiadomości
  10. Dodawanie załączników (SOAP Atachements vs MTOM)
  11. Przesyłanie informacji o błędach (SOAP Faults)
 8. Java API for XML Web Services (JAX-WS), Java API for XML-based RPC (JAX-RPC)
  1. Idea JAX-RPC i JAX-WS
  2. Wspierane typy
  3. Różnice między JAX-RPC a JAX-WS
  4. Tworzenie usługi w JAX-WS
   1. Na podstawie SEI (Service Endpoint Interface)
   2. Opartej na przetwarzaniu SOAP(WebserviceProvider)
  5. Rodzaje wiązań
  6. Klasa usługi a WSDL
   1. Generowanie WSDL na podstawie klasy (bottom-up model)
   2. Generowanie klasy na podstawie WSDL (top-down model)
  7. Kompilacja i generowanie artefaktów
  8. Konfiguracja usługi za pomocą adnotacji
  9. Tworzenie RESTful Web Services w JAX-WS
  10. Przechwytywanie komunikatów (Handlers)
  11. Stworzenie klienta do usługi WS
   1. Dynamic Proxy Client
   2. Dynamic Invocation Interface Client
   3. Klient oparty na Stub ’ ie
   4. Klient JAX-WS
  12. EJB jako WS
  13. Stworzenie klienta na platformie innej niż Java
 9. Przegląd szkieletów do budowy usług sieciowych(Web Service Frameworks): Apache Axis , Apache CXF , Spring WS, JBossWS
 10. Stworzenie Web Service’u w wybranej technologii.
 11. Zagadnienia architektury i organizacji usług
  1. Webservice orchestration – wstęp do BPEL
  2. REST
  3. SOA
 12. Rejestry i repozytoria usług
 13. Zagadnienia interoperability WS-I, WSIT
 14. Przegląd innych specyfikacji Java stowarzyszonych z tematem WS : JBI, JSR 109
 15. Zagadnienia bezpieczeństwa: WS-Security
 16. Poglądowe omówienie specyfikacji WS-*: WS-Addressing, WS-Atomic Transaction, WS-Business Activity, WS-Coordination, WS-Eventing, WS-Metadata Exchange, WS-Notification, WS-ReliableMessaging, WS-Policy, WS-Secure Conversation, WS-Security Policy, WS-Security, WS-Trust, WS-Transfer

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email