Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób chcących rozpocząć swoją przygodę z SAS, jak również osób posiadających już swoje pierwsze doświadczenia z tym narzędziem, które są zainteresowane usystematyzowaniem oraz wzbogaceniem posidanej wiedzy w zakresie wykorzystania 4GL, SQL oraz makroprogramowania.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia opanują umiejętność wykorzystania SAS do analizy i przetwarzania danych zajmując się rozwiązywaniem praktycznych zagadnień z obszaru inżynierii cech (feature engineering), selekcji cech (feature selection), czyszczenia danych (data cleaning) oraz wstępnej analizy danych.

W szczególności:

 • opanują składnię języka przetwarzania danych SAS (SAS 4GL).
 • poznają podstawy implementacji SQL dostępnej w SAS.
 • nauczą się tworzyć elastyczny kod z wykorzystaniem makroprogramowania.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem spektrum najważniejszych, najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych w SAS. Ich zrozumienie pozwoli uczestnikowi na rozpoczęcie samodzielnej, efektywnej pracy w tym środowisku.

Nauka prowadzona się będzie w oparciu o przykłady oraz zadania warsztatowe bazujące na dobrych praktykach związanych z przetwarzaniem oraz poznawaniem danych.

Wymagania

Ze szkoleniem nie wiążą się żadne specjalne wymagania. Natomiast znajomość podstaw pracy z danymi lub programowania może ułatwić zrozumienie treści przekazywanych podczas szkolenia.

Specjalne wymagania techniczne

Ze szkoleniem nie wiążą się żadne specjalne wymagania techniczne.

Parametry szkolenia

4 * 8 godzin (4 * 7 netto) wykładów i warsztatów. Przewaga warsztatów skupionych na pracy z danymi.

Wielkość grupy maksymalnie 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do SAS.
  • Charakterystyka systemu SAS.
  • Składowanie danych w SAS.
  • Filozofia programowania w SAS.
 2. Podstawy programowania w SAS 4GL.
  • DATA STEP - podstawowa składnia.
  • Praca z operatorami dostępnymi w DATA STEP.
  • Program Data Vector (PDV).
  • Selekcja zmiennych - instrukcje KEEP i DROP.
  • Zmiana nazwy zmiennej - instrukcja RENAME.
  • Selekcja obserwacji - instrukcje WHERE i IF.
  • Przegląd funkcji dostępnych w DATA STEP.
  • PROC STEP - podstawowa składnia.
  • Diagnostyka zbioru danych - procedury PRINT i CONTENTS.
  • Sortowanie zbioru danych - procedura SORT.
 3. Zaawansowane aspekty pracy z DATA STEP.
  • Wybrane opcje instrukcji SET.
  • Zmienne opóźnione - funkcje LAG i DIF.
  • Zmienne trwałe w DATA STEP - instrukcja RETAIN.
  • Konwersja i wizualizacja danych w SAS - formaty i informaty.
  • Instrukcje warunkowe IF-THEN-ELSE oraz SELECT-WHEN-OTHERWISE.
  • Instrukcje pętli DO, DO-WHILE, DO-UNTIL.
  • Zmienne tablicowe - instrukcja ARRAY.
  • Agregowanie danych - instrukcja BY.
  • Praca z zewnętrznymi źródłami danych - instrukcje INPUT i INFILE.
 4. PROC STEP - praca z wybranymi procedurami SAS.
  • Transponowanie zbiorów danych - procedura TRANSPOSE.
  • Operacje na zbiorach danych - procedury APPEND, COPY, DELETE i COMPARE.
  • Wstępne analizowanie danych - procedury FREQ, MEANS i SUMMARY.
 5. Łączenie zbiorów danych w DATA STEP.
  • Pionowe łączenie tabel - instrukcja SET.
  • Poziome łączenie tabel - instrukcja MERGE.
 6. Wybrane zagadnienia z SQL w SAS.
  • Podstawy przetwarzania danych w SQL - instrukcje SELECT i CREATE.
  • Specyficzne aspekty implementacji SQL w SAS.
  • Łączenie zbiorów danych w SQL.
 7. Makroprogramowanie.
  • Makroprogramowanie, a SAS 4GL.
  • Uogólnianie kodu z wykorzystaniem makrozmiennych.
  • Tworzenie własnych makroprocedur.
  • Makroprogramowanie z wykorzystaniem wbudowanych funkcji.
  • Instrukcja warunkowa %if-%then-%else.
  • Pętle %do, %do-%while, %do-%until.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email