Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, chcących poznać język XML i sposoby jego przetwarzania. Stanowi ono podstawę niezbędną do poznania technologii WebService na platformie Java.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają dokładnie język XML. Nauczą się tworzyć definicje struktury dokumentu XML za pomocą DTD i XSD. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności przetwarzania dokumentów XML za pomocą technologi SAX, DOM, StaX. Będą również potrafili wybrać odpowiednią technologię w zależności od potrzeb. Dowiedzą się jak mapować obiekty Java do plików XML przy pomocy specyfikacji JAXB. Uczestnicy poznają technologie przydatne w pracy z dokumentam XML takie jak XPath, XQuery i XSLT.

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje bardzo szeroko przetwarzanie XML w Java. Wiedza zawarta w programie ma duży walor praktyczny. Kluczowe technologie prezentowane na szkoleniu zostaną przećwiczone na przykładach. Ponadto szkolenie pozwala nabyć rozeznanie w różnorodności rozwiązań istniejących na rynku.

Wymagania:

Od uczestników wymagana umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP).

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest również kompletna aplikacja.

Program szkolenia

 1. XML
  1. konstrukcja języka XML
  2. przestrzenie nazw
  3. definiowanie struktury dokumentu XML przy pomocy DTD
  4. definiowanie struktury dokumentu XML przy pomocy XSD
  5. porównanie definicji DTD i XSD
 2. Java API for XML Processing (JAXP)
  1. Rodzaje przetwarzania XML: strumieniowe (pull i push), oparte na drzewie, oparte na wzorcach.
  2. Wybór właściwego sposobu przetwarzania XML
  3. Omówienie specyfikacji wchodzących w skład JAXP
  4. Przetwarzanie zdarzeniowe na podstawie SAX
   1. Wprowadzenie do SAX i dostępne implementacje
   2. Koncepcja i konfiguracja parsera
   3. Zdarzenia dotyczące zawartości dokumentu
   4. Zdarzenia dotyczące błędów
   5. Zdarzenia dotyczące walidacji dokumentu
   6. Zdarzenia dotyczące odczytania encji
   7. Lokalizacja źródła zdarzenia
  5. Przetwarzanie drzew na podstawie DOM oraz JDOM
   1. Wprowadzenie do DOM i dostępne implementacje
   2. Poziomy DOM
   3. Kluczowe klasy i interfejsy
   4. Wczytanie dokumentu
   5. Nawigacja po dokumencie
   6. Konstruowanie dokumentu
   7. Walidacja dokumentu
   8. DOM, JDOM, dom4J
  6. Biblioteka StAX
   1. Omówienie API StAX i dostępne implementacje
   2. Cursor
   3. Iterator
   4. Rodzaje i obsługa zdarzeń
   5. Filtry
   6. Czytanie i pisanie strumieni XML
   7. Korzystanie ze StAX (XMLInputFactory, XMLOutputFactory, XMLEventFactory)
 3. Języki XSL
  1. Wprowadzenie do XSL
  2. Omówienie jezyka XPath
  3. Obsługa wyrażeń XPath w Java
  4. Omówienie języka XSLT
  5. Omówienie języka XSLT
  6. Omówienie języka XQuery
 4. Java Api for XML Binding(JAXB)
  1. Architektura JAXB
  2. Mapowanie klas Java do dokumentów XML Schema
  3. Marshalling, Unmarshalling
  4. Walidacja
  5. Modyfikacja standardowych mapowań za pomocą adnotacji
 5. Inne biblioteki związane z przetwarzaniem dokumentów XML: Apache XmlBeans, JiBX, Castor, Jelly

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email