Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla administratorów IT, którzy mają potrzebę zapoznania się z podstawami systemu Linux, ugruntowania swojej wiedzy w tym zakresie lub przygotowania się do międzynarodowego egzaminu LPI-101.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji w zakresie korzystania z systemu Linux na poziomie administracyjnym. Szkolenie ma również na celu przygotowanie do egzaminu LPI-101, który znajduje się na ścieżce prowadzącej do zdobycia międzynarodowego certyfikatu LPIC-1.

Dzięki szkoleniu:

 • dowiesz się jak zainstalować system operacyjny Linux i na co zwrócić uwagę przy instalacji;
 • poznasz architekturę systemu, jak wygląda proces jego uruchamiania oraz w jaki sposób można w ten proces ingerować dla swoich i organizacji potrzeb;
 • poznasz zestaw wielu podstawowych i przydatnych komend wraz z ich praktycznym wykorzystaniem w celach administracyjnych;
 • poznasz standardy dzięki którym łatwo będziesz poruszał się i administrował dowolną dystrybucją linuksową;
 • z mniejszym stresem podejdziesz do egzaminu LPI-101.

Mocne strony szkolenia

Prowadzona przez trenera demonstracja na żywo systemu i jego narzędzi w zakresie tematyki kursu pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień w kontekście praktycznego zastosowania.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość języka angielskiego technicznego w zakresie czytania dokumentacji.

Parametry szkolenia

3 dni x 8h (7h netto) Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Praca w linii komend - użycie, użyteczne skróty klawiaturowe, uzupełnienia, korzystanie z historii.
 2. Procesowanie strumieni tekstowych przy użyciu filtrów.
 3. Używanie strumieni, potoków i przekierowań.
 4. Przeszukiwanie plików z użyciem wyrażeń regularnych.
 5. Zarządzanie oprogramowaniem - instalacja, aktualizacja, usuwanie programów.
 6. Zarządzanie procesami: monitorowanie, modyfikacja priorytetów, "zabijanie".
 7. Rozpoznawanie ustawień sprzętowych.
 8. Podział dysku twardego na partycje i ich przeznaczenie.
 9. Montowanie i zarządzanie systemami plików.
 10. Zarządzanie plikami i quotą dyskową.
 11. Uprawnienia do plików, tworzenie linków twardych i symbolicznych.
 12. Wyszukiwanie plików po zróżnicowanych kryteriach.
 13. Zapoznanie się z procesem uruchamiania systemu i punktami możliwych modyfikacji.
 14. Poziomy działania systemu Linux.
 15. Instalacja systemu krok po kroku wraz z konfiguracją boot managera.
 16. Podstawy najpopularniejszego edytora vi.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email