Pełne przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego dewelopera Unity.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy są zainteresowani przystąpieniem do egzaminu na certyfikowanego dewelopera Unity.

Cel szkolenia

Podczas tego szkolenia zapoznamy się ze wszystkimi zagadnieniami programu certyfikacji przygotowanego przez firmę Unity Technologies. Omówimy każdy z tematów, który pojawia się w wymaganiach certyfikacji tak, aby przygotować każdego z uczestników na pozytywne zaliczenie egzaminu i otrzymania tytułu “Certified Unity Developer”. Egzamin jest wykonywany tylko przez firmę Unity i nie jest częścią tego kursu.

Mocne strony szkolenia

Każdy z uczestników po ukończeniu szkolenia będzie znał wszystkie zagadnienia egzaminu certyfikacyjnego Unity oraz będzie gotowy do zaliczenia takiego egzaminu.

Wymagania

Podstawowa znajomość języka C#, podstawowa znajomość silnika Unity.

Specjalne wymagania techniczne

Zainstalowany silnik Unity.

Parametry szkolenia

Czas szkolenia: 5 * 8 godzin ( 5 * 7 godzin netto ) Forma szkolenia: warsztaty Maksymalna liczba uczestników: 10

Program szkolenia

 1. Moduł: Animacje
  • Animator
  • Stany
  • Przejścia
 2. Moduł: Asset Management
  • Klipy audio,
  • Game Objects,
  • Modele,
  • Prefaby,
  • Sceny,
  • Edytowanie sprite'ów,
 3. Moduł: Audio
  • Audio Mixer,
  • Audio Reverb Zone,
  • Źródła dźwięków,
 4. Moduł: Editor Interface,
  • Modyfikacja edytora,
  • Widoki,
 5. Moduł: Employment Preparedness
  • Collaboration Skills,
  • Employment Responsibilities,
 6. Moduł: Game Art Principles,
  • Character Design,
  • Concept Design,
  • Environment Design,
 7. Moduł: Game DesignPrinciples,
  • Mechaniki rozgrywki,
  • Gatunek,
  • Platforma,
 8. Moduł: Industry Awareness,
  • Trendy w zatrudnieniu,
  • Trendy w branży,
  • Trendy produkcyjne,
 9. Moduł: Lighting,
  • Global Illumination,
  • Dynamiczne oświetlenie,
 10. Moduł: Materials and Effects,
  • Efekty,
  • Materiały,
  • Efekty cząsteczkowe,
 11. Moduł: Navigation andPathfinding,
  • Agenty,
  • Wypalanie obszaru nawigacji,
 12. Moduł: Physics,
  • Kolizje,
  • Optymalizacja,
  • Rigidbodies,
 13. Moduł: Programming,
  • Camera API,
  • Game Objects,
  • Metody
  • MonoBehaviour API,
  • OOP,
  • Quaterniony,
  • Time,
  • Interface Unity,
  • Zmienne,
 14. Moduł: Project Management,
  • Game Objects,
 15. Moduł: Services,
  • Reklamy,
  • Analityka,
  • Cloud Build,
  • Collaborate,
 16. Moduł: User Interface,
  • Przyciski,
  • Canvasy,
  • Sprites,
  • Rect Transform,
  • Slider,
 17. Wewnętrzny egzamin próbny.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email