Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów i administratorów, którzy chcieliby uspójnić swoją wiedzę na temat języka i ekosystemu Puppet i poszerzyć ją o zaawansowane techniki użycia Puppeta i powiązanych technologii.

Cel szkolenia

Uczestnik uspójni posiadaną widzę na temat podstaw oprogramowania Puppet oraz rozszerzy ją o zaawansowane techniki programowania manifestów i mechanizmy oraz systemy związane z ekosystemem Puppet. Uczestnik będzie w stanie skonfigurować i zarządzać złożoną infrastrukturą, spójną dla wielu środowisk i aplikacji.

Mocne strony szkolenia

W stale zmieniającym się środowisku, często składającym się z wielu poziomów akceptacji i różnych projektów wymagane jest sprawne, szybkie ale też przewidywalne wdrażanie w formie iteracji. Wybór metodyki DevOps, a w szczególności stosowanie oprogramowania Puppet, pozwala spełnić te wymagania, lecz wymaga umiejętności rozbudowy i utrzymywania kodu wdrożeniowego w długim okresie czasu, dla wielu projektów i środowisk. Zagadnienia poznane na szkoleniu dostarczą uczestnikom wiedzy i narzędzi, pozwalających spełnić takie wymagania dostarczając pełne, spójne, elastyczne i sprawne środowisko wdrożeniowe.

Wymagania

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla programistów jak i administratorów, którzy znają podstawy oprogramowania Puppet. Zakładana jest wiedza porównywalna ze szkoleniem Puppet Essentials. Umiejętność programowania w języku Ruby może być przydatna ale nie jest obowiązkowa.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Powtórzenie podstaw języka Puppet ze szkolenia Puppet Essentials.
 2. Utrzymywanie złożonej struktury projektów i środowisk
 3. Sposoby wdrażania samego kodu wdrożeniowego
 4. Zaawansowane elementy składni manifestów
  1. eksportowane zasoby
  2. zaawansowane metody definiowanie kolejności wykonania i weryfikacja tej kolejności
  3. programistyczne tworzenie zasobów
  4. dziedziczenie klas
  5. separacja kodu wdrożeniowego na prywatny i publiczny
 5. Zaawansowana praca z plikami i ich częściami przy pomocy concat, augeas i file_line
 6. Wykorzystanie konwencji roli i profili dla organizacji kodu wdrożeniowego
 7. Najlepsze praktyki dla dziedziczenia klas, podziału na moduły
 8. Tworzenie niestandardowych funkcji i faktów
 9. Instrumentacja i zarządzanie zwrotne przy pomocy mcollective
 10. Automatyzacja instalacji maszyn fizycznym przy użyciu Razor
 11. Wprowadzenie do testowania kodu Puppet przy pomocy testów dymnych, jednostkowych i akceptacyjnych
 12. Re-używalne moduły Puppet i udostępnianie ich dla społeczności
 13. Sposoby szukania i rozwiązywania problemów w kodzie wdrożeniowym
 14. Używanie danych generowanych przez Puppet
 15. Przydatne moduły takie jak stdlib, docker_platform oraz trocla

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email