Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów i administratorów pragnących poznać składnię i technologię wchodzące w skład ekosystemu Puppet.

Cel szkolenia

Uczestnik nabędzie umiejętności niezbędne do wykorzystania oprogramowania Puppet do zarządzania konfiguracją i automatyzacji zadań w infrastrukturze informatycznej. Dodatkowo uczestnik będzie mógł poznać całą gamę technologii i rozwiązań wchodzących w skład ekosystemu Puppet.

Mocne strony szkolenia

Technologie DevOps, w tym Puppet, cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, które zmuszone są do utrzymywania coraz to większej infrastruktury IT w rozproszonym środowisku, często korzystającym z technologii chmury obliczeniowej. Zagadnienia poznane na szkoleniu dostarczą uczestnikom wiedzy, pozwalającej na tworzenie i wdrażanie modułów Puppet zarządzających tą infrastrukturą w sposób sprawny i przewidywalny.

Wymagania

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla programistów jak i administratorów i nie jest wymagana dodatkowa wiedza szczegółowa.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Przegląd ekosystemu Puppet i zasady jego działania
  1. DevOps i Puppet a inne narzędzia zarządzające konfiguracją infrastruktury
  2. koncepcje leżące u podstaw działania
  3. role elementów systemu
  4. podejścia do sposobu wdrażania puppet w istniejących i nowych systemach
  5. porównanie wersji Open Source i Enterprise
 2. Podstawy składni manifestów i przegląd języka DSL
  1. zasoby
  2. definicje,
  3. składnia warunkowa
  4. relacje między zasobami
  5. funkcje
  6. klasy i ich parametryzowanie
  7. moduły
 3. Sposoby pracy z plikami
  1. pliki źródłowe
  2. szablony
 4. Podstawy systemu Facter
  1. wykorzystanie w CLI
  2. wykorzystanie w manifestach Puppet
  3. tworzenie dodatkowych prostych faktów
 5. Separacja danych przy pomocy systemu Hiera
 6. Wykorzystanie modułów Puppet Forge
 7. Podsumowanie i dalsze kroki np. przegląd narzędzi takich jak MCollective i Razor oraz bibiotek takich jak trocla

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email