Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym nabrać biegłości w wykorzystaniu metod wizualizacji danych geograficznych z uwzględnieniem charakteru danych.

Cel szkolenia:

Zwiększenie zdolności w zakresie posługiwania się narzędziami przydatnymi w opracowywaniu wizualizacji kartograficznych. Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności właściwego doboru metody wizualizacji danych przestrzennych w zależności od postawionego celu oraz dostępnych danych przestrzennych.

Mocne strony szkolenia

QGIS jest darmowym i intuicyjnym dla użytkownika Systemem Informacji Geograficznej (GIS), rozwijanym już od czternastu lat. Procedura wykonywania wizualizacji danych przestrzennych złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Zaprezentowane zostaną obowiązujące standardy tworzenia wizualizacji kartograficznych. Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami tworzenia własnych bibliotek symboli kartograficznych.

Wymagania:

Podstawowa znajomość programu QGIS.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Szkolenie prowadzone jest na najnowszej dostępnej wersji długoterminowej QGIS LTR – Long Term Release oraz programu Inkscape.

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do zaawansowanych metod geowizualizacji danych przestrzennych.
  2. Standardy i normy tworzenia symboli kartograficznych.
  3. Zasady budowania bibliotek symboli kartograficznych.
  4. Przegląd i analiza wymagań standardowych opracowań kartograficznych.
  5. Geowizualizacja danych oparta na regułach.
  6. Metody prezentacji kartograficznej danych przestrzennych.
  7. Prezentacja danych statystycznych.
  8. Organizacja procesu przygotowania wydruku pojedynczej mapy i serii map.
  9. Projektowanie i tworzenie nowoczesnych infografik.
  10. Problemy związane z napisami na mapach.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email