OFERTA 2w1

Specjalnie dla osób, które zdecydują się wziąć udział w szkoleniu oraz podejść do egzaminu certyfikacyjnego oferujemy rabat specjalny w wysokości 350 zł netto. Zapraszamy do zapisów!

 

Szkolenie z Inżynierii Wymagań przygotowujące do zdobycia certyfikatu REQB Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Potwierdza również znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zasady dobrego zarządzania ryzykiem. Osoby posiadające certyfikat REQB są postrzegane przez swoich klientów i pracodawców jako eksperci od zarządzania wymaganiami.

Przyczyną większości problemów pojawiających się w projektach jest często niewłaściwe określenie wymagań lub projekt systemu niespełniającego oczekiwań i potrzeb klienta. Międzynarodowa organizacja REQB dostrzega ten problem i stara się go rozwiązać poprzez wprowadzenie międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań.

Certyfikacja Inżynierii Wymagań REQB udowadnia, że jesteście Państwo ekspertami Inżynierii Wymagań. Mając te kwalifikacje, wiecie, jak zidentyfikować i opisać wymagania oraz jak przeprowadzić skuteczną analizę wymagań.

Certyfikacja REQB obejmuje trzy poziomy:

 • Foundation
 • Advanced
 • Expert

Niniejsze szkolenie przygotowuje do zdobycia certyfikatu pierwszego, podstawowego poziomu.

Adresaci szkolenia

 • analitycy systemowi i biznesowi,
 • inżynierowie oprogramowania, 
 • osoby planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy systemowej/biznesowej,
 • osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania,
 • inżynierowie i projektanci użyteczności,
 • menadżerowie IT i konsultanci zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe zrozumienie analizy i projektowania aplikacji,
 • pracownicy urzędów, ministerstw, administracji publicznej etc. zaangażowani w prace nad rozwijaniem, utrzymywaniem, modyfikacją systemów IT.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

 

EGZAMIN

Egzamin umożliwiający uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie inżynierii wymagań - Certified Professional for Requirements Engineering (akredytacja Requirements Engineering Qualification Board).

Egzamin oparty jest na oficjalnym syllabusie REQB i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawy inżynierii wymagań
 • Procedury i procesy
 • Zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem
 • Odpowiedzialności i role
 • Identyfikacja wymagań
 • Specyfikacja wymagań
 • Analiza wymagań
 • Śledzenie wymagań
 • Zapewnienie jakości
 • Narzędzia

Warunki egzaminacyjne:

 • Egzamin ma formę testu (pytania z podanymi wariantami odpowiedzi do wyboru)
 • Egzamin składa się z 40 pytań.
 • Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
 • Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
 • Czas trwania - 60 minut.
 • Egzamin można zdawać na zakończenie akredytowanego szkolenia, albo jako egzamin eksternistyczny, bez uczestniczenia w szkoleniu.

REQB zaleca, aby przed podejściem do egzaminu uczestniczyć w szkoleniu, jednak możliwe jest zdawanie egzaminu bez udziału w szkoleniu.


Program szkolenia

 1. Podstawy
 2. Procesy i Procedury
 3. Zarządzanie Projektem i Ryzykiem
 4. Odpowiedzialności i Role
 5. Identyfikacja Wymagań
 6. Specyfikacja Wymagań
 7. Analiza Wymagań
 8. Śledzenie Wymagań
 9. Zapewnienie Jakości
 10. Narzędzia

Agenda szkolenia (wg syllabusa 2.1):

 1. Introduction to Requirements
  1. The Concept of a Requirement
   1. The Concept of a Problem, a Solution and a Product
   2. Definition and Classification of Requirements
   3. Common Attributes of Requirements
   4. Quality of Requirements
   5. Requirements Engineering, Requirements Management and Requirements Development
  2. Standards and Norms
 2. Context of Requirements Engineering
  1. Requirements Engineering in Context
  2. Connected Processes
 3. Introduction to the Requirements Engineering Process
  1. Introduction to the Requirements Engineering Process
  2. Generic Requirements Engineering Process
  3. Roles and Responsibilities
 4. Requirements Management
  1. Introduction to Requirements Management
  2. Project and Risk Management
  3. Traceability of Requirements
  4. Configuration and Change Management
  5. Quality Assurance
 5. Requirements Development
  1. Introduction to Requirements Development
  2. Requirements Elicitation
  3. Requirements Analysis
   1. Solution Modeling
  4. Requirements Specification
  5. Requirements Validation and Verification
 6. Requirements Engineering in Models
  1. Development and Maintenance Models and Approaches
  2. Maturity Models
 7. Tool Support
  1. Advantages of Tools
  2. Categories of Tools
  3. Selecting Tools

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email