Adresaci szkolenia

Polecamy zajęcia dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie jakości kodu, programistów oraz tych którzy odpowiedzialni są za utrzymanie infrastruktury wytwarzania produktu.

Cel szkolenia

Szkolenie skupia się na zagadnieniach związanych z normalizacją produkcji oprogramowania dla sektora automotive w warstwie zarządzania jakością oprogramowania. Słuchacze zapoznają się z normami i wykładniami oraz dobrymi praktykami związanymi z cyklem życia produktu, zapewnieniem jego bezpieczeństwa oraz miar związanych z wytworzeniem produktu końcowego.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (4*7 godzin netto)wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wzorce rozwiązań architektury aplikacji
  • Przegląd wzorców architektury aplikacji
  • Trendy w rozwoju architektury aplikacji (wzorce aplikacji oraz ich łączenia)
 2. Warstwa procesowa
  • Proces wytwarzania i kontroli jakości aplikacji
  • Wykładnie AUTOSAR
  • Projektowanie aplikacji do łatwego testowania
  • Wytwarzanie oprogramowania zgodnie z normą Automotive SPICE
  • Normy wspierające
 3. Warstwa architektury
  • Pojęcie osi zmian i z jakich wymagań ona wynika
  • Wykładnie S.O.L.I.D.
  • Wykładnie GRASP
  • Miary prawidłowej architektury
  • Kluczowe wskaźniki jakości kodu i aplikacji (pomiar: niskiego sprzężenia oraz spójności, zależności cyklicznych)
  • Czynniki wpływające na łatwość utrzymania aplikacji
 4. Warstwa techniczna
  • Wzorce i idiomy językowe (dla języka C)
  • Dekompozycja i hermetyzacja w języku C
  • Rola automatyzacji generowania kodu
  • Standard MISRA i jego rola
  • Pojęcie bezpiecznego kodu i kodowanie defensywne
  • Separacja konfiguracji od logiki i prezentacji
  • Dekompozycja i modularyzacja
  • Aplikacja sterowania zdarzeniami - implementacja w języku C
  • C++ w aplikacjach embedded - czy i od kiedy warto
 5. Kontrola jakości i informacja zwrotna
  • Wymagania integracji ciągłej
  • Implementacja integracji ciągłej
  • Miary kodu i sposób ich interpretacji (min. duplikacja kodu, spójność interfejsów, pokrycie testami,… )

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email