Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób związanych z technologiami frontendowymi, które chcą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu projektowania responsywnego interfejsu użytkownika.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i wzorcami stosowanymi przy projektowaniu oraz budowie aplikacji przeglądarkowych zgodnie z podejściem Responsive Web Design oraz nabycie umiejętności pozwalających na zastosowanie tej wiedzy w praktyce.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym założeniem jest duży nacisk na część warsztatową obejmującą zarówno budowę interfejsu graficznego przykładowej, opartej na realistycznym scenariuszu aplikacji, jak i modyfikację istniejącego już, nieresponsywnego layoutu.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest umiejętność posługiwania się HTML i CSS w stopniu podstawowym.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  • Podstawowe pojęcia: fixed, fluid, adaptive, responsive

  • Proces RWD

 2. Prototypowanie

  • Kontekst jako podstawa

  • Planowanie pod kątem priorytetów treści

 3. Podejście mobile-first

  • Zalety i wyzwania

  • Technika progressive enhancement

  • Natywna aplikacja mobilna a aplikacja RWD

 4. Podstawy RWD w CSS

  • Tag meta viewport

  • Media Queries

   • Dostępne warunki

   • Sposoby definiowania

   • Jak wybierać breakpoints?

  • Jednostki bezwzględne i względne

  • Box model i związane z nim wyzwania

  • Implementacja responsywnych kolumn

  • Flexbox

 5. Testowanie projektu

 6. Responsywne grafiki

  • Metody obsługi grafiki rastrowej

  • Grafika wektorowa: jak i kiedy?

  • Sposoby rozwiązania problemu ikon

 7. Responsywna typografia

  • Dobór fontów

  • Druk a ekran

  • Praca z różnymi jednostkami

  • Wydajność

   • Optymalizacja rozmiaru plików fontów

   • Unikanie blokowania wyświetlenia strony

  • Sposoby na poprawienie użyteczności widoku wydruku

 8. Implementacja responsywności we frameworkach CSS

  • Grid systems

  • Przykład: Bootstrap, Foundation, Semantic UI

 9. Responsywne wzorce UI

  • Nawigacja

  • Tabele

  • Layout off-canvas

 10. Przebudowa istniejącego sztywnego układu na RWD

 11. Informacje uzupełniające

  • Co dalej? Możliwe kierunki rozwoju

  • Przydatne zasoby

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email