RxJS to coraz popularniejsza biblioteka do reaktywnego programowania w JavaScript. Warto ją dokładnie poznać, by w pełni wykorzystywać potencjał współczesnych technologi webowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów ze znajomością JavaScript, którzy chcą rozszerzyć swój warsztat o reaktywne programowanie po stronie klienta oraz serwera.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu programowania reaktywnego w JavaScript z wykorzystaniem RxJS.

Jest to biblioteka wspierająca funkcyjne reaktywne programowanie przy użyciu Observables, pozwala na łatwiejsze programowanie operacji asynchronicznych i rozwiązuje problemy które mamy w obietnicach (Promise) czy funkcjach zwrotnych (callbacks).

RxJS to odpowiednik Lodash, jednakże przeznaczony do obsługi strumieni zdarzeń. Jej popularność szybko rośnie dzięki wykorzystaniu jej jako zależność w takich projektach jak Angular (po stronie przeglądarki), czy Nest (po stronie serwera).

Najtrudniejszy aspekt programowania reaktywnego, to zacząć myśleć reaktywnie.

Aby nauczyć się myśleć reaktywnie, najpierw musimy poznać i zrozumieć podstawowe założenia, w jaki sposób działają streamy, jak je tworzyć, łączyć i modyfikować przesyłane w nich wartości.

Uczestnik pozna:

 • Asynchroniczność w JavaScript (callback, promise, observable)
 • Wykorzystanie RxJS po stronie przeglądarki oraz serwera
 • Podstawowe elementy RxJS, takie jak Observable, Observer, operator, subscription
 • Wbudowane operatory, te podstawowe oraz bardziej zaawansowane
 • Komponowanie strumieni
 • Tworzenie własnych operatorów
 • Zarządzanie reaktywne stanem aplikacji webowej
 • Zarządzanie subskrypcją, czyli jak unikać wycieków pamięci
 • Testowanie strumieni

Mocne strony szkolenia

Dzięki przygotowanym ćwiczeniom, poznamy korzyści jakie płyną z pisania kodu reaktywnego. Pozbędziemy się imperatywnych nawyków pisania kodu, zamieniając architekturę stateful na architekturę reaktywną opartą o strumienie.

Zdobytą wiedzę przećwiczymy budując aplikację do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym, dzięki czemu lepiej zapamiętasz zastosowanie poszczególnych elementów biblioteki.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość JavaScript. Zagadnienia, które należy znać: var, const, let, pętle, operacje warunkowe, funkcja, arrow function, klasa, ES Modules, Promise, async/await

Specjalne wymagania techniczne

Wymagany jest komputer z zainstalowanym Node.js w wersji 10 lub nowszej, oraz edytorem wspierającym TypeScript(zalecany to darmowy Visual Studio Code)

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Trener w sieci:

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • ECMAScript 2015
  • TypeScript
  • Angular
 2. Programowanie funkcyjne
  • Funkcja
  • Scope
  • Closures
  • Funkcja wyższego rzędu
  • Funkcje czyste a efekty uboczne
 3. Asynchroniczność
  • Callback
  • Promise
  • Observable
 4. Podstawy RxJS
  • Podstawy działania strumieni
   • Observable
   • Observer
   • Subscription
  • Tworzenie strumieni
   • Własny strumień: Observable.create()
   • Wbudowane kreatory strumieni: of, from, fromEvent, timer...
  • Jak działają Operatory
   • Użycie metody pipe()
   • Podstawowe operatory: map, filter, reduce, switchMap
   • Tworzenie własnych operatorów
  • Observable i Observer w jednym
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Multicasting
   • Cold i Hot Observable
   • Operatory: publish, share, multicast
  • Scheduler
 5. Testowanie przy użyciu Marble Diagrams
 6. Budowa przykładowej aplikacji do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym (real time)
  • Zarządzanie danymi i stanem aplikacji webowej (Angular)
  • Budowa serwera WebSockets (Nest)
  • Komunikacja przez WebSockets
  • Zarządzanie stanem offline/online
  • Praktyczne zastosowanie zaawansowanych operatorów
  • Sposoby zarządzania subskrypcją w celu uniknięcia wycieków pamięci

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email