Adresaci szkolenia

 • programistów, Manager’ów IT, Product Owner’ów, Project Manager’ów
 • analityków biznesowych, inżynierów oprogramowania, testerów

Cel szkolenia

 • Przygotowanie do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Ownera)
 • Nauka procesów, technik i obsługi narzędzi wykorzystywanych w pracy Product Ownera
 • Praktyczne przećwiczenie poszczególnych etapów pracy Product Ownera
 • Przedstawienie pojęć i koncepcji związanych ze zwinnym zarządzaniem zespołem i projektem w Scrum
 • Przećwiczenie wykonywania podstawowych zadań, rozwiązywania napotykanych problemów i metod współpracy Product Ownera z zespołem developerskim, interesariuszami oraz klientem
 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania zespołem i wykorzystania elementów Scrum’a także w projektach zarządzanych klasycznie.
 • Przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu/certyfikatu PSPO I

Mocne strony szkolenia

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów z naciskiem na praktyczne przykłady wykorzystania zdobytej wiedzy i przedstawionych technik.
 • Uczestnicy poznają i przećwiczą wszystkie etapy pracy Product Ownera oraz zapoznają się z metodami rozwiązywania codziennych problemów.
 • Poznane narzędzia i techniki pozwolą usprawnić pracę zarówno w projektach zwinnych jak i zarządzanych klasycznie.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak przez właściwą organizację pracy mogą wpływać na motywację i efektywność zespołu developerskiego.

Wymagania

Podstawowa znajomość języka angielskiego, gdyż część materiałów prezentowana będzie w języku angielskim.

Specjalne wymagania techniczne

Komputery z dostępem do internetu.

Parametry szkolenia

 • Liczba godzin szkolenia w podziale na dni 2 * 8 godzin (2*7 godzin netto)
 • Forma (wykłady 50%/ ćwiczenia 50%)

Program szkolenia

 1. Agile
 • Treść Manifestu Agile i główne założenia zwinnego podejścia do projektu.
 • Różnice między podejściem zwinnym, a kaskadowym.
 1. Scrum - zgodnie ze Scrum Guide
 • Wartości w Scrum
 • Zdarzenia w Scrum
 • Artefakty w Scrum
 • Role, zadania, odpowiedzialność w Scrum

Celem tej części warsztatów jest:

 • Przedstawienie założeń i zasad Agile i Scrum’a zgodnych ze Scrum Guide oraz praktyką zespołów Scrum’owych.
 • Uczestnicy ugruntują wiedzę i nabiorą pewności odnośnie właściwego rozumienia zasad i pracy w Scrum.
 1. Scrum - w praktyce
 • Ćwiczenie współpracy, ról i zdarzeń - przeprowadzimy Sprint od A do Z
 • Procesy i narzędzia pracy Product Ownera
 • Skupienie się na roli, zadaniach Właściciela Produktu ( Product Ownera)
 • Wykorzystanie technik i narzędzi do zarządzania zadaniami i zespołem w Scrum
 • Obserwacja oraz wychwycenie potencjalnych trudności i elementów wymagających wyjaśnienia przez Trenera
 • Omówienie przykładowego testu certyfikacyjnego PSPO I

Celem tej części warsztatów jest:

 • Poznanie zasad, struktury i metodyki pracy w praktyce.
 • Przećwiczenie całego Sprintu przez Zespół.
 • Ugruntowanie zdobytej wiedzy teoretycznej na konkretnych przykładach.
 • Zrozumienie przez uczestników jak poszczególne elementy Scrum’a i zachowanie Product Ownera mogą wpływać na Zespół, jego motywację i zaangażowanie.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email