Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Programiści, architekci.

Cel szkolenia

Poznanie architektury Apache Solr lub Elasticsearch, nabycie wiedzy jak w oparciu o te technologie budować wyszukiwarki w trybie High Availability, w których dane są rozproszone i bezpieczne (redundancja danych). Celem szkolenia jest nauczenie się:

 • Jak wydajnie skalować silniki wyszukiwania
 • Budować rozproszone klastry danych
 • Właściwej konfiguracji, aby zapewnić wymaganą prędkość indeksowania / czas odpowiedzi

Mocne strony szkolenia

Praktyczny aspekt szkolenia, doświadczenie trenera zdobyte w projektach realizowanych dla wielu, różnorodnych klientów.

Wymagania

Znajomość podstaw Apache Solr lub Elasticsearch

Uwagi

Szkolenie prowadzone jest w jednej z dwóch technologii, Apache Solr lub Elasticsearch.

Parametry szkolenia

Liczba godzin: 1 * 8h. Forma: wykład + warsztaty.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Architektura
 3. Budowanie rozproszonego klastra
 4. Skalowanie silnika wyszukiwania
 5. Indeksowanie i wyszukiwanie przy dużym obciążeniu
 6. Zaawansowane ustawienia silnika wyszukiwania
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email