Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do programistów Javy chcących poznać i opanować jedno z najbardziej produktywnych i czytelnych narzędzi do testowania dostępnych w stosie Java / Groovy.

Cel szkolenia:

 • poznanie możliwości Spock Framework
 • opanowanie technik pozwalających na efektywne wykorzystanie Spock Framework
 • zdobycie umiejętności pisania czytelnych i utrzymywalnych testów
 • poznanie podstaw języka Groovy niezbędnych do efektywnego korzystania ze Spock Framework oraz aspektów języka Groovy przydatnych podczas pisania testów
 • poznanie ekosystemu Spock Framework wraz z dostępnymi bibliotekami i rozszerzeniami

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne zastosowanie Spock Framework oraz poznanie ekosystemu w ramach którego Spock Framework funkcjonuje.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość języka Java (lub Groovy) oraz podstaw testowania.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

Podstawy Groovy

 • składnia języka

 • power assert

Podstawy Spock Framework

 • Spock, a JUnit

 • specyfikacje

 • struktura testów

 • podstawowe sekcje kodu (bloki given, when, then, expect)

 • przygotowanie środowiska testowego (bloki setup, cleanup)

 • testy parametryzowane (blok where)

 • współdzielenie danych pomiędzy testami i iteracjami

 • testowanie wyjątków

 • metody pomocnicze

 • wbudowane rozszerzenia

Domknięcia w Groovy

 • domknięcia (closures)

 • metoda ‘with’

Stuby i mocki w Spokc Framework

 • stuby

 • mocki

 • częściowe mocki

 • różnice pomiędzy mockami i stubami

Testowanie interakcji między obiektami

 • weryfikacja interakcji

 • krotność interakcji

 • ograniczenia interakcji

 • kolejność interakcji

Dodatkowe rozszerzenia

 • integracja ze Spring Framework

Integracja z narzędziami do budowania

 • Maven

 • Gradle

Użyteczne aspekty języka Groovy

 • wsparcie dla JSON

 • wsparcie dla XML

 • koercja

Dostępne rozszerzenia open-source dla Spock Framework

 • global unroll

 • spock reports

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email