Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nieposiadających wiedzy telekomunikacyjnej, które pracują w otoczeniu i działach wspierających projekty z tej branży, m.in: PMO, Controling, Quality Assurance lub inne. Szkolenie adresowane jest również do pracowników technicznych (programiści, testerzy, itp.), którzy są chętni aby zdobyć lub ugruntować podstawową wiedzę z zakresu telekomunikacji.

Cel szkolenia:

Cel szkolenia Celem głównym szkolenia jest przedstawienie architektury oraz sposobu działania sieci komórkowej z wyjaśnieniem podstawowych pojęć z tego zakresu.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie w prosty i dostępny dla każdego sposób omawia tematykę związaną z sieciami mobilnymi.

Parametry szkolenia:

1 x 8 godzin, wykłady oraz interaktywne ćwiczenia, maksymalna liczba uczestników - 10.

Program szkolenia

  1. Wstęp

  2. Zarys historyczny telekomunikacji mobilnej, ISDN oraz PSTN

  3. Systemy transmisji analogowej i cyfrowej

  4. Klasyfikacja różnych typów usług w sieciach mobilnych

  5. Architektura funkcjonalna sieci mobilnej

  6. Generacje i podtypy sieci (2G do 5G, Sieci inteligentne, IMS)

  7. Sygnalizacja w sieciach mobilnych

  8. Przykładowe scenariusze wymiany wiadomości na przykładzie zestawiania połączenia głosowego

  9. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email