Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, administratorów systemowych, architektów IT, którzy

 • chcieliby nauczyć się zarządzać infrastrukturą IT w sposób automatyczny, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki SDLC, takie jak CI, CD, code review, automatyczne testy, etc.
 • zrozumieć na czym polega koncepcja Infrastructure as Code
 • poszerzyć swoje komptencje DevOps
 • zdobyć jedną z kluczowych umiejętności przy pracy w środowiskach Cloud
 • być w stanie zaprojektować system IT na poziomie infrastruktury (system produkcyjny lub np. POC) i komponentów, począwszy od warstwy sieci, poprzez bezpieczeństwo, aż po aplikacje / mikroserwisy.
 • poznać narzędzie które pozwoli dostarczać blue printy systemów IT w postaci kodu źródłowego
 • chcieliby poszerzyć swój warsztat o kompetencję IAC / Terraform, zrozumieć jak znane im prakty SDLC mogą być zastosowane do projektowania infrastruktury systemów

Cel szkolenia

Szkolenie w sposób przekrojowy przeprowadzi uczestnika przez różne aspekty pracy z Terraform, skupiając się przy tym na zrozumieniu najlepszych praktyk, rolę narzędzia Terraform w domenie DevOps / Infrastructure As Code (IAC) oraz zdobyciu praktycznych umiejętności.

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu zdobędzię następujące umiejętności / wiedzę:

 • zrozumie koncepcję Infrastructure As Code, będzie znał zalety oraz wady tego podejścia
 • będzie potrafił użyć Terraform we właściwy sposób
 • będzie znał najlepsze praktyki pracy z Terraform
 • będzie potrafił wdrażać infrastrukturę przy podejściu IAC u wiodących dostawców platform IAAS, PAAS oraz SAAS
 • będzie rozumiał rożnicę pomiędzy Terraform a CloudFormation (AWS native) oraz innymi narzędziami IAC (Chef, Ansible, Puppet, ...)
 • będzie wiedział jak zarządzać infrastrukturą przy pomocy Terraform
 • będzie potrafił testować i walidować infrastrukturę IT przy pomocy Terraform

Wymagania

Uczestnicy powinni znać co najmniej jedną chmurę (np. AWS, Azure, GCP) oraz orientować się w tematyce DevOps. Znajomość Terraform nie jest wymagana. Ćwiczenia będą realizowane w oparciu o serwisy w chmurze AWS.

Parametry szkolenia

2 x 8h (2 x 7h netto) w proporcji: 70% warsztaty, dyskusje; 30% wykłady

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Terraform
  • DevOps
  • Co to jest Infrastructure as Code?
  • Zalety podejścia IAC
  • Jak działa Terraform
  • Terraform a inne narzędzia IAC (porównanie) - Chef, Puppet, Ansible, CloudFormation
 • Pierwsze kroki z Terraform
  • Konfiguracja konta AWS
   • konfiguracja AWS CLI
  • Instalacja Terraform 0.12
  • Przedstawienie funkcjonalności AWS (aws provider) dostępnej w Terraform
   • data sources vs resources
   • przegląd dostępnych obiektów źródłowych
   • przegląd dostępnych obiektów do zarządzania stanem infrastruktury
  • Instalacja oraz deinstalacja przykładowych obiektów chmury AWS (np. EC2, RDS, VPC)
  • Stan infrastruktury w Terraform (State File)
   • czym jest plik stanu infrastruktury?
   • jak edytować plik stanu infrastruktury?
  • Zmienne (var), zmienne lokalne (locals), podstawy modułów, funkcje oraz wyrażenia w Terraform
  • Obiekty
   • meta-argumenty - depends on, count, for_each, provider, provisioner, connection
   • cykl życia (lifecycle) - modyfikowanie domyślnych zachowań przy pomocy akcji cyklu życia
  • Wyrażenia warunkowe
  • Pętle for
 • Jak projektować infrastrukturę systemów w Terraform
  • Moduły - wprowadznie (parametry wejściowe, sposób wersjonowania oraz parametry wyjściowe)
  • Moduły - jak projektować oraz korzystać efektywnie
  • Struktura projektów w Terraform, różne podejścia
  • Jak i co testować w Terraform?
   • Unit Testy, Testy integracyjne oraz testy E2E
  • Jak zarządzać stanem optymalnie?
   • przechowywanie stanu lokalnie vs terraform backend
   • omówienie dostępnych backendów (s3, azurerm, artifactory, ...)
  • Kwestie bezpieczeństwa
   • przechowywanie sekretów/haseł
   • bezpieczne przechowywanie pliku stanu
  • Jak pracować w zespole nad projektami Terraform?
 • Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email