Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Android, chcących podnieść swoje umiejętności tworzenia czystego, utrzymywalnego i testowalnego kodu.

Cel szkolenia:

Uczestnicy czują się pewnie stosując TDD w codziennej pracy swojego zespołu.

Jako że TDD jest trudne, szkolenie nie sprawi, że wszyscy staną się ekspertami. Jednak przeszkolenie całego zespołu daje dużą szansę, że zespół przyjmie tę praktykę.

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym różnią się poszczególne rodzaje testów. Poznają i przyswoją sobie cykl pracy TDD, nauczą się projektować oprogramowanie pod względem testowalności i tworzyć czytelny kod. Poznają biblioteki ułatwiające stosowanie TDD oraz umożliwiające testowanie na różnych poziomach.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy przyswajają wiedzę w najskuteczniejszy możliwy sposób – praktykując TDD podczas serii ćwiczeń. Po szkoleniu czują i rozumieją, czym TDD jest i jak je zastosować w pracy.

Szkolenie adresuje tematy specyficzne dla tworzenia aplikacji androidowych. Uczestnicy dowiedzą się m. in., jak za pomocą TDD tworzyć Activities, jak komunikować się z serwisami REST.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania na Androidzie w Javie.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Podstawy

 • dlaczego TDD może Ci pomóc

 • definicja TDD

 • stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor

 • rodzaje i poziomy testów: jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne…

Testowanie jednostkowe

 • co to jest test jednostkowy?

 • możliwości JUnit

 • pisanie czytelnych asercji przy użyciu biblioteki AssertJ i AssertJ Android

 • testy parametryzowane z wykorzystaniem JUnitParams

Czytelne testy

 • nazewnictwo testów

 • struktura testów: given-when-then

 • pisanie przejrzystych, utrzymywalnych testów

 • organizacja testów

Testy współpracujących obiektów

 • wykorzystanie dublerów testowych (Test Doubles) w celu izolacji klas testowanych

 • różnice między mockami a stubami

 • biblioteka Mockito - wygodny sposób generowania mocków w locie

Szybkie testy Aktywności z wykorzystaniem Robolectric

 • czym jest Robolectric

 • testowanie cyklu życia Aktywności

 • symulowanie zachować użytkownika

 • moduły rozszerzające Robolectric

Projektowanie obiektowe

 • testability, czyli projektowanie pod kątem łatwego pisania testów

 • zasady wspierające dobry design (SOLID principles, Inversion of Control, Dependency Injection, powiązania, spójność)

Dependency Injection na Androidzie

 • koncepcja Dependency Injection

 • DI bez dodatkowych bibliotek

 • biblioteki DI na Androidzie

Refaktoryzacja

 • najczęściej stosowane refaktoryzacje

 • pełne wykorzystanie możliwości IDE - refaktoryzacje automatyczne, skróty klawiaturowe

 • refaktoryzowanie małymi krokami przy przechodzących testach i kompilującym się kodzie

Test-drive’owanie kodu asynchronicznego

 • sposoby testowania kodu asynchronicznego

 • tworzenie test-driven klienta REST-owego API

 • narzędzia pomocne w testowaniu klienta REST

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email