Jedna ze zwinnych metodologii tworzenia oprogramowania zoriętowana na bezpośrednie odwzorowanie wymagań biznesowych. Opiera na się o krótką sekwencje kroków powtarzaną cyklicznie do momentu osiagnięcia oczekiwanego rezultatu.

Adresaci szkolenia

Tematyka szkolenia koncentruje się wokół organizacji oraz jakości kodu. Test-Driven Development to warsztaty skierowane do programistów oraz testerów chcących tworzyć testowalny kod odpowiadający zapotrzebowaniu zamawiającego.

Cel szkolenia

Wyrobienie w uczestnikach pewności w stosowaniu TDD na codzień. Zaznajomienie z technikami tworzenie wysokiej jakości kodu, który wygodnie poddaje się utrzymaniu i rozwojowi.

Mocne strony szkolenia

Przewaga praktycznych warsztatów ponad akademickie przekazywanie wiedzy w formie wykładu. Praktykowanie TDD poprzez serię ćwiczeń mających na celu poznanie i zrozumienie czym jest TDD.

Wymagania

Praktyczna znajomność jezyka programowania C#. Mile widziane podstawy programownia obiektowego oraz testowania oprogramowania.

Specjalne wymagania techniczne

Visual Studio w wersji conajmniej Community Edition, ReSharper (może być Trial).

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (3 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów)

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.


Program szkolenia

 1. TDD od kuchni
  • historia
  • idea
  • ciemna strona TDD
  • co i jak testować?
 2. Niezbędnik do pisania dobrych testów
  • nazwa testu, klucz do sukcesu
  • red-green-refactor
  • F.I.R.S.T.
  • dubler - mock, fake, stub
  • pułapki w stosowaniu TDD
  • generatory danych testowych
 3. Narzędzia developerskie
  • Visual Studio i jego możliwości
  • ReSharper
  • silnik testów jednostkowych (np.: MsTest, nUnit, xUnit)
  • generator dublerów (np.: Moq, nSubstitution, RhinoMocks, FakeItEasy)
  • weryfikacja poprawności (np.: FluentAsserions)
  • pokrycie kodu testami ("Code Coverage")
 4. Testowalny kod - praktyczna odsłona
  • trudno testowalny kod - co to znaczy?
  • oczekuj zamiast tworzyć (DI)
  • SOLID - fundament dobrego kodu
  • techniki dublowania zależności
 5. Testowanie funkcjonalne (regresja/end-2-end)
  • testowanie adaptacyjne
  • testowanie funkcjonalne (end-to-end)
  • automatyzacja testów funkcjonalnych
 6. Refaktoryzacja
  • techniki przydatne w TDD
  • usuwanie redundancji w kodzie
  • "code smell" - indentyfikacja, usuwanie
  • refaktoryzacja do wzorców projektowych
  • praca z kodem odziedziczonym ("legacy code")
  • NET/F / Programowanie .NET - kurs podstawowy
  • CH/DP / Wzorce projektowe w C#

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email