Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów C#, chcących podnieść swoje umiejętności tworzenia czystego, testowalnego kodu. Do udziału w warsztatach zapraszamy też znających język C# architektów i testerów, którzy chcą poznać zalety tworzenia kodu z pomocą testów.

Cel szkolenia

Uczestnicy czują się pewnie stosując TDD w codziennej pracy swojego zespołu. Uczestnicy znają i potrafią zastosować techniki pozwalające na tworzenie kodu wysokiej jakości.

W szczególności uczestnicy dowiedzą się czym różnią się poszczególne rodzaje testów. Poznają i przyswoją sobie cykl pracy TDD, nauczą się projektować oprogramowanie pod względem testowalności i tworzyć czytelny kod. Poznają biblioteki ułatwiające stosowanie TDD oraz umożliwiające testowanie na różnych poziomach.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy przyswajają wiedzę w najskuteczniejszy możliwy sposób – praktykując TDD podczas serii ćwiczeń. Po szkoleniu czują i rozumieją, czym TDD jest i jak je zastosować w pracy.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C#.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Podstawy TDD

 • Jak TDD może Ci pomóc?

 • Stosowanie cyklu Red-Green-Refactor

 • Bezpieczne refaktoryzowanie kodu pokrytego testami

 • Pełne wykorzystanie możliwości IDE (VisualStudio + ReSharper) w celu wspierania procesu TDD (generowanie kodu, refaktoryzacje automatyczne, skróty klawiaturowe)

Podstawy testowania jednostkowego

 • Co to jest test jednostkowy?

 • Możliwości NUnit* - asercje, testy parametryzowane, testy wyjątków

 • Czytelne asercje z wykorzystaniem Fluent Assertions*

 • Pisanie czytelnych, utrzymywalnych testów

 • Nazewnictwo testów

Mechanika TDD

 • Utrzymanie rytmu TDD

 • Wybór następnego testu do zaimplementowania

 • Częste pułapki w stosowaniu TDD

Testy współpracujących obiektów

 • Używanie dublerów testowych (mocków) do izolowania klas testowanych

 • Różnice pomiędzy mockami a stubami

 • NSubstitute* jako wygodne narzędzie generowania mocków w locie

Test-drive’owanie pełnej aplikacji

 • TDD w warstwie dostępu do danych z NHibernate*

 • TDD w GUI z ASP.NET MVC*

 • Integrowanie wszystkich warstw

Projektowanie obiektowe

 • Testowalność - projektowanie aplikacji pod kątem łatwego pisania testów

 • Heurystyki projektowania obiektowego (zasady SOLID, Inversion of Control, Dependency Injection, powiązania, spójność)

Wprowadzenie do pracy z kodem odziedziczonym

 • Jak zrefaktoryzować kod, aby dało się go pokryć testem (rozcinanie zależności / Dependency Breaking)

 • Zrozumienie kodu i zabezpieczenie miejsca zmiany dzięki testom charakteryzacyjnym

* na życzenie klienta może być wykorzystany inny framework/biblioteka

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email