Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów JavaScript. Kierowane jest do osób chcących uzyskać większe bezpieczeństwo procesu tworzenia oprogramowania (mniej regresji i nieprzewidzianych defektów) oraz lepszą jakość i czytelność tworzonego kodu.

Cel szkolenia:

Uczestnicy czują się pewnie stosując TDD w codziennej pracy swojego zespołu.

Jako że TDD jest trudne, szkolenie nie sprawi, że wszyscy staną się ekspertami. Jednak przeszkolenie całego zespołu daje dużą szansę, że zespół przyjmie tę praktykę.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają i przyswoją cykl pracy TDD, nauczą się projektować oprogramowanie pod względem testowalności i tworzyć czytelny kod. Poznają biblioteki ułatwiające stosowanie TDD oraz umożliwiające testowanie na różnych poziomach.

Mocne strony szkolenia:

Uczestnicy przyswajają wiedzę w najskuteczniejszy możliwy sposób – praktykując TDD podczas serii ćwiczeń. Każdy moduł zawiera warsztaty. Większość ćwiczeń polega na test-drive’owaniu przy użyciu prezentowanych technik. Szkolenie uwzględnia specyfikę języka JavaScript, duży nacisk położony jest na testowanie kodu asynchronicznego.

Wymagania:

Znajomość JavaScript.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Podstawy TDD

 • dlaczego TDD może Ci pomóc

 • stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor

 • definicja TDD

Testowanie jednostkowe

 • rodzaje i poziomy testów: jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne…

 • co to jest test jednostkowy?

 • specyfika testowania aplikacji JS

 • środowisko do testowania w JavaScript: Karma, Grunt, PhantomJS, Jasmine*

 • możliwości Jasmine

 • pisanie czytelnych asercji przy użyciu biblioteki Chai*

Tworzenie utrzymywalnych testów

 • nazewnictwo testów

 • struktura testu Arrange/Act/Assert

 • dane w testach

 • testy sparametryzowane

Testy współpracujących obiektów

 • wykorzystanie dublerów testowych (Test Doubles) w celu izolacji testowanego kodu

 • różnice między mockami a stubami

 • mockowanie w Jasmine

 • testy zależne od czasu i daty

 • testowanie requestów HTTP - biblioteka Sinon.JS

Projektowanie testowalnej aplikacji

 • modularyzacja aplikacji

 • enkapsulacja a testowalność

 • Dependency Injection (wstrzykiwanie zależności)

 • zasada pojedynczej odpowiedzialności (Single Responsibility Principle)

Refaktoryzacja

 • jak rozpoznać i naprawić brzydkie zapachy w kodzie (Code Smells)

 • pisanie czystego kodu w JavaScript - przydatne wzorce

 • najczęściej stosowane refaktoryzacje

 • refaktoryzowanie małymi krokami przy przechodzących testach

Krótkie spojrzenie na BDD/Specification by Example

 • używanie przykładów do komunikacji z biznesem

 • automatyzowanie przykładów z wykorzystaniem Cucumber-JS

Testy symulujące działania użytkownika z Protractor

 • kiedy potrzebujemy testów end-to-end

 • zalety i wady testów z poziomu przeglądarki

 • wprowadzenie do Protractora

* możliwe użycie innych bibliotek i narzędzi na życzenie klienta

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email