Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, chcących podnieść swoje umiejętności tworzenia czystego, testowalnego kodu. Zapraszamy też znających Javę architektów i testerów, którzy chcą poznać zalety tworzenia kodu z pomocą testów.

Cel szkolenia:

Uczestnicy poznają techniki tworzenia kodu wysokiej jakości.

W szczególności:

Uczestnicy dowiedzą się czym różnią się poszczególne rodzaje testów. Poznają i przyswoją sobie cykl pracy TDD, nauczą się projektować oprogramowanie pod względem testowalności i tworzyć czytelny kod. Poznają biblioteki ułatwiające stosowanie TDD oraz umożliwiające testowanie na różnych poziomach.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy przyswajają wiedzę w najskuteczniejszy możliwy sposób – praktykując TDD podczas serii ćwiczeń. Po szkoleniu czują i rozumieją, czym TDD jest i jak je zastosować w pracy.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Podstawy
  • dlaczego TDD może Ci pomóc
  • stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
  • bezpieczne refaktoryzowanie kodu pokrytego testami
  • pełne wykorzystanie możliwości IDE w celu wspierania procesu TDD (generowanie kodu, refaktoryzacje automatyczne)
 2. Mechanika TDD
  • jak wybrać następny test do zaimplementowania
  • nazewnictwo testów
  • zaawansowane możliwości JUnit
 3. Testy współpracujących obiektów
  • wykorzystanie dublerów testowych (Test Doubles) celu izolacji klas testowanych
  • rodzaje Test Doubles: mocki, stuby
  • biblioteka Mockito - wygodny sposób generowania mocków w locie
  • tworzenie test-driven warstwy dostępu do danych
  • tworzenie test-driven interfejsu użytkownika (GUI)
 4. Projektowanie obiektowe
  • testability, czyli projektowanie pod kątem testów
  • zasady wspierające dobry design (SOLID principles, Inversion of Control/Dependency Injection, powiązania, spójność)
 5. Trochę szerszego spojrzenia
  • rodzaje i poziomy testów: jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne...
  • TDD, a może BDD (Behavior-Driven Design) lub ATDD (Acceptance TDD)?
  • Podejście klasyczne vs. podejście mockowe (Classical and Mockist Testing)
 6. Praca z odziedziczonym kodem (Legacy Code)
  • jak zrefaktoryzować kod, aby dało się go pokryć testem (rozcinanie zależności / Dependency Breaking)
  • zrozumienie kodu i zabezpieczenie miejsca zmiany dzięki testom charakteryzacyjnym
 7. Kontynuacja rozwoju
  • wzorce stosowania TDD
  • utrzymywanie testów - jak sprawić, by służyły mi za rok równie dobrze jak dziś

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email