Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje wykorzystujące bibliotekę React. Kierowane jest do osób chcących zwiększyć pewność siebie podczas tworzenia oprogramowania (mniej regresji i nieprzewidzianych defektów) oraz uzyskać lepszą jakość i czytelność kodu.

Cel szkolenia:

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają założenia metegologii TDD oraz podstawy pracy z narzędziami stosowanymi przy testowaniu aplikacji budowanych za pomocą biblioteki React.

Celem szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie pracy w cyklu TDD oraz testowania poszczególnych fragmentów aplikacji. Uczestnicy będą pracować z bibliotekami ułatwiającymi stosowanie TDD w kontekście komponentów, dyrektyw i usług w typowych konfiguracjach.

Mocne strony szkolenia:

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szerokie spektrum poruszanych zagadnień przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na sytuacje i narzędzia, które występują się w rzeczywistych projektach. Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność używania biblioteki React.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Podstawy TDD w JavaScript

  • Dlaczego TDD może Ci pomóc
  • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
  • Definicja TDD
  • Rodzaje i poziomy testów
  • Specyfika testowania aplikacji JS
  • Struktura testu jednostkowego
  • Definiowanie asercji
  • Testowanie asynchronicznego kodu
  • Mocks, spies, stubs
  • Wyświetlanie wyników testu
  • Raport pokrycia testami
 2. TDD React

  • Możliwości React Test Utilities
  • Praca z enzyme
  • Shallow/full rendering komponentów
  • Testowanie stanu komponentu
  • Testowanie struktury komponentu
  • Symulowanie zdarzeń przeglądarki
  • Snapshot testing
  • Fixtures
  • Debugging testów
  • Komunikacja z API w testach
 3. TDD Redux

  • Testowanie akcji
  • Testowanie reducerów
 4. Refaktoryzacja

  • Rozpoznawanie i poprawa kodu trudnego do testowania
  • Pisanie czystego kodu w JavaScript - przydatne wzorce
  • Refaktoryzacja w praktyce
 5. Testy E2E

  • Kiedy potrzebujemy testów end-to-end
  • Zalety i wady testów z poziomu przeglądarki
  • Co testować?
  • Budowa utrzymywalnych testów e2e

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email