Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w nowej wersji frameworka Angular. Kierowane jest do osób chcących zwiększyć pewność siebie podczas tworzenia oprogramowania (mniej regresji i nieprzewidzianych defektów) oraz uzyskać lepszą jakość i czytelność kodu.

Cel szkolenia:

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają założenia metegologii TDD oraz podstawy pracy z narzędziami stosowanymi przy testowaniu aplikacji budowanych za pomocą frameworka Angular. Celem szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie pracy w cyklu TDD oraz testowania poszczególnych fragmentów aplikacji. Uczestnicy będą pracować z bibliotekami ułatwiającymi stosowanie TDD w kontekście komponentów, dyrektyw i usług w typowych konfiguracjach

Mocne strony szkolenia:

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szerokie spektrum poruszanych zagadnień przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na sytuacje i narzędzia, które występują się w rzeczywistych projektach. Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność używania frameworka Angular w wersji 2 lub wyższej.

Parametry szkolenia:

3\*8 godzin (3\*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Podstawy TDD
  • Dlaczego TDD może Ci pomóc
  • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
  • Definicja TDD
  • Rodzaje i poziomy testów
  • Specyfika testowania aplikacji JS
  • Struktura testu jednostkowego
 2. Narzędzia i konfiguracja
  • Konwencje nazewnicze
  • Konfiguracja Karmy
  • Typowanie
  • Wprowadzenie do biblioteki testującej
  • Uruchamianie testów
  • Raport pokrycia testami
 3. Testowanie komponentów i dyrektyw Angulara
  • Omówienie zastosowania i możliwości TestBed
  • Testy metod i właściwości
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Testowanie zmian w DOM
  • Symulacja upływu czasu
  • Różne podejścia do zagnieżdżonych komponentów
 4. Testowanie usług i Pipes
  • Strategie testowania usług
  • Testowanie funkcjonalności zależnej od http (HttpClient)
  • Testowanie akcji asynchronicznych
 5. Testowanie RxJS
  • Kod zależny od czasu
  • Marble testing
 6. Refaktoryzacja
  • Rozpoznawanie i poprawa kodu trudnego do testowania
  • Pisanie czystego kodu w JavaScript - przydatne wzorce
  • Refaktoryzacja w praktyce
 7. Testy E2E
  • Kiedy potrzebujemy testów end-to-end
  • Zalety i wady testów z poziomu przeglądarki
  • Co testować?
  • Wprowadzenie do Protractora
  • Budowa utrzymywalnych testów e2e

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email