Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do początkujących testerów, którzy chcą poznać całościowy obraz pojęć i technik związanych z testowaniem oprogramowania

Cel szkolenia:

Przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z testowaniem Przedstawienie rodzajów testowania Przedstawienie technik i narzędzi związanych z testowaniem funkcjonalnym, wydajnościowym, bezpieczeństwa i zapewnieniem jakości kodu

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną szkolenia jest rozbudowana część warsztatowa, która pozwala na przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z testowaniem oraz rozmaitych pułapek czyhających na testerów w codziennej pracy. Obejmuje ona następujące zagadnienia

 • Zaprojektowanie rodzajów testów dla przykładowych aplikacji
 • Zaprojektowanie przypadków testowych dla przykładowych aplikacji
 • Diagnozowanie problemów przy pomocy narzędzi programistycznych w przeglądarce internetowej: Firebug, Chrome Developer Tools
 • Praca z aplikacją Java na serwerze Linux - testowanie i diagnozowanie problemów
 • Selenium jako narzędzie do automatyzacji testów interfejsu
 • wykorzystanie Selenium IDE jako narzędzia do prototypowania i usprawniania pracy testera
 • RobotFramework i Selenium jako framework do automatyzacji typowej aplikacji internetowej
 • Test usługi SOAP przy użyciu SoapUI
 • Test usługi REST przy użyciu SoapUI
 • analiza zagrożeń - przykład
 • wykorzystanie narzędzia Findbugs+find-sec-bugs/PMD+GDS-Security-Rules do analizy statycznej kodu
 • wykorzystanie checklist CIS oraz narzędzia Lynis do analizy konfiguracji
 • narzędzie OWASP Dependency Checker i victi.ms - analiza komponentów
 • test penetracyjny przykładowej aplikacji internetowej z wykorzystaniem OWASP ZAP/Burp Suite oraz narzędzi z zestawu narzędzi Kali Linux
 • Apache JMeter - wykorzystanie do automatyzacji testów wydajnościowych aplikacji internetowej
 • Jenkins jako system ciągłej integracji
 • SonarQube jako narzędzie do badania jakości kodu źródłowego
 • Findbugs i PMD - wykorzystanie gotowych i zbudowanie własny reguł
 • Junit i TestNG - narzędzia do testów jednostkowych Java
 • Nunit - narzędzie do testów jednostkowych .NET
 • Mocha - narzędzie do testów jednostkowych JavaScript

Wymagania:

Biegłe posługiwanie się komputerem, znajomość podstaw pracy w systemie Windows oraz pracy z aplikacjami internetowymi. Wskazana znajomość systemu Linux na poziomie użytkownika aplikacji.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • techniki testowania
   • testy na poziomie kodu źródłowego (whitebox)
   • testy aplikacji typu blackbox i greybox
   • wprowadzanie błędów do środowiska (ang. fault-injection) jako technika badania niezawodności
  • rodzaje testów
   • testowanie funkcjonalne
   • testy niefunkcjonalne (definicje)
   • testy zgodności z … (standardami, prawem, …)
 2. Projektowanie przypadków testowych
  • metody projektowania przypadków testowych
   • klasyczne przypadki testowe (pozytywne i negatywne)
   • testy zastępujące specyfikację (Behaviour Driven oraz Specification by example)
   • testy sterowane danymi (Data Driven)
 3. Na co zwracać uwagę przy testowaniu
  • kryteria akceptacji - co klient chciał a pewnie zapomniał o tym napisać
  • ważne parametry: wydajnościowe, bezpieczeństwa
 4. Testowanie w projektach internetowych
  • architektura typowej aplikacji internetowej
   • architektura wielowarstwowa
   • SOA i pojęcia związane z integracją usług sieciowych
  • piramida testów
  • co testujemy
   • testy za pomocą interfejsu GUI
   • testy integracyjne usług
  • rodzaje testów
   • testy manualne
   • testy automatyczne
  • testowalność aplikacji internetowych - co zrobić by aplikacje testowało się łatwiej
   • procedury wytwarzania i wymagania dla dostawców
   • mechanizmy zwiększające testowalność aplikacji
 5. Praca z aplikacją internetową
  • podstawy pracy przez SSH
  • podstawy pracy z Linuksem
  • podstawy diagnozowania problemów
   • czytanie logów
   • narzędzia developerskie w przeglądarce internetowej
  • Podstawy wykorzystania SQL
 6. Testy automatyczne przy pomocy narzędzi automatyzujących
  • omówienie Selenium IDE jako narzędzia do prototypowania testów automatycznych
  • omówienie Robot Framework jako narzędzia do automatyzacji testów
  • omówienie HP QTP (Unified Functional Testing)
 7. Testy usług SOAP i REST
  • omówienie SoapUI
  • omówienie Postman
 8. Testowanie bezpieczeństwa
  • na czym polega testowanie bezpieczeństwa
   • kontekst ochrony danych osobowych i innych zasobów
  • standardy bezpieczeństwa: OWASP
   • Czy OWASP Top Ten jest dobrym zbiorem wymagań bezpieczeństwa?
  • metodyka
   • cykl bezpiecznego tworzenia oprogramowania
   • etapy prowadzenia testów penetracyjnych
  • wprowadzenie do modelowania zagrożeń
  • naliza statyczna kodu
  • analiza komponentów
  • weryfikacja konfiguracji - checklisty
  • testy penetracyjne
  • narzędzia do testów penetracyjnych: OWASP ZAP, skipfish, Burp Suite
   • interpretacja i weryfikacja raportu z testów
  • narzędzia zwiększające produktywność testera
  • poza testowaniem: zarządzanie podatnościami, reagowanie na incydenty
 9. Testowanie wydajnościowe
  • etapy prowadzenia testów wydajnościowych
  • analiza i planowanie
  • przygotowanie skryptów
  • korelacja
  • praca z różnymi technologiami aplikacji
  • parametryzacja
  • modularyzacja
  • programowanie i skryptowanie testów
  • narzędzia do testów wydajnościowych
   • JMeter
   • HP Load Runner
 10. Testy jednostkowe (białoskrzynkowe) dla testerów
  • rodzaje testów białoskrzynkowych
   • testy w technologii Java lub .NET
   • testy technologii Front (Javascript)
  • narzędzia do badania jakości testów jednostkowy
   • pokrycie kodu testami
   • wprowadzanie błędów jako metoda badania jakości testów jednostkowych
  • badanie jakości kodu źródłowego
   • SonarQube
   • Findbugs i PMD - efektywne wykorzystanie, predefiniowane zestawy reguł dla aplikacji różnych typów
  • narzędzie do ciągłej integracji kodu (Continuous Integration)
 11. Testowanie użyteczności
  • Testowanie użyteczności
   • testy intuicyjności
   • zasady użyteczności
  • Testy dostępności zgodnie z wymaganiami dla systemów z domeny publicznej i samorządowej
   • poziomy zgodności WCAG
   • testy dostępności manualne
   • testy dostępności przy pomocy narzędzi automatycznych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email