Automatyczne testowanie oprogramowania w języku Java

Cel szkolenia

Uczestnicy poznją narzędzia i techniki umożliwiające zwiększenie jakości wytwarzanego oprogramowania poprzez efektywne wykorzystanie testów automatycznych na różnych poziomach. Dowiedzą się jak wykorzystywać poznane narzędzia i techniki, aby projekt był łatwiejszy w utrzymaniu.

Mocne strony szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.
 • Szkolenie wychodzi poza testy jesnostkowe i pokazuje jak wykorzystać testy na innych poziomach.
 • Szkolenie nie tylko pokazuje jak pisać testy, ale także jak pisać kod który łatwo jest testować i utrzymywać.
 • Przedstawiane sa techniki umożwiwiające wdrażanie testów automatycznych w odziedziczonych projektach.
 • Pokazywane jest jak zmierzyć poziom pokrycia testami i prawidłowo go interpretować.

Grupa docelowa

Programista

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, chcących zwiększyć jakość wytwarzanego oprogramowania.

Wymagania dla uczestników

Podstawowa umiejętność programowania w języku Java.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie (1 h)

  • Retrospekcja bieżącej sytuacji w projekcie
  • Poziomy testowania
  • Metody testowania
  • Miejsce testowanie w różnych podejściach do rozwoju oprogramowania (Agile, Devops, Waterfall)
 2. Testy jednostkowe (1.5 h)

  • Właściwości
  • Narzędzia
  • Dobre praktyki
 3. Rozwój oprogramowania sterowany testami - TDD (1.5 h)

  • Cykl Red-Green-Refactor
  • Zalety i zagrożenia
  • TDD vs BDD
  • Praktyczne podejście
  • Kata
 4. Zależności od innych obiektów (1.5 h)

  • Obiekty współpracujące
  • Mockito
  • Dobre praktyki
 5. Testy integracyjne (2 h)

  • wsparcie popularnych frameworków
  • Spring Boot
 6. Testy systemowe (1.5 h)

  • Klient REST
  • Selenium
 7. Testy niefunkcjonalne (1 h)

  • JMeter
 8. Metryki pokrycia testami (1 h)

  • JaCoCo
  • Testy mutacyjne
 9. Praca z odziedziczonym kodem (2 h)

  • Testowalność kodu
  • Refaktoring
 10. Integracja testów z innymi narzędziami (1 h)

  • Maven/Gradle
  • CI

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email