Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java i Java Enterprise Edition pragnących poszerzyć swój warsztat o umiejętność testowania.

Cel szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami automatycznego testowania aplikacji Java w szczególności aplikacji Java Enterprise Edition.

Szkolenie nastawione jest głównie na testy jednostkowe i integracyjne, jednakże uczestnikom przekazany zostanie szerszy zakres wiedzy związany z testowaniem jak np. testowanie obciążenia. Na szkoleniu omówione zostaną popularne biblioteki takie jak JUnit, Mockito, Arquillian i inne.

Wymagania:

Umiejętność programowania w języku Java.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do testowania, idea testów automatycznych
 2. Rodzaje testów
  1. Jednostkowe
  2. Integracyjne
  3. Akceptacyjne
  4. GUI
  5. Wydajnościowe
 3. Agile Testing Quadrants
 4. Idea Test Driven Development (TDD)
 5. Testy aplikacji Java przy udziale
  1. JUnit
  2. Mocków/Stubów – framework Mockito
  3. fest-assert
 6. Jak pisać testowalne komponenty oraz dobre testy
  1. Wzorzec Page Object
  2. Wzorzec Test Data Builder
 7. Strategie testowania aplikacji JEE
  1. Testowanie jednostkowe z udziałem mocków
  2. Middleware – testowanie w kontenerze przy użyciu Arquillian
  3. Web - Selenium WebDriver i Arquillian Drone
 8. Testowanie aplikacji Spring
  1. Możliwości modułu spring-test
  2. Testowanie controllerów za pomocą spring-test-mvc
 9. Testy wydajnościowe – JMeter
 10. Testowanie w ujęciu projektu,
  1. Uruchamianie różnych rodzajów testów ze środowiska ciągłej integracji na przykładzie Jenkinsa
  2. Weryfikacja pokrycia testami EclEmma/JaCoCo
 11. Inne przydatne narzędzia
  1. Weryfikacja poprawności testów – PIT
  2. Testy automatyczne z udziałem ScalaCheck

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email