Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów .NET, którzy chcą od podstaw nauczyć się tworzenia testów automatycznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami tworzenia testów automatycznych tworzonych z wykorzystaniem narzędzi Powershell, WatiN oraz xUnit.

Mocne strony szkolenia

Program obejmuje zagadnienia tworzenia scenariuszy testowych oraz testów automatycznych w języku C#. W formie warsztatowej zostaną przedstawione nie tylko podstawowe tematy, ale również te, które wykorzystuje się w wielu aplikacjach a ich samodzielna nauka może sprawić dużo kłopotu.

Wymagania

Wymagana jest znajomość języka C#. Mile widziana jest znajomość forameworków ASP. NET MVC, ASP .NET WebForms, WinForms oraz Windows Presentation Foundation.

Specjalne wymagania techniczne

Szkolenie musi być realizowane na komputerze szkoleniowym z możliwością instalacji Microsoft Visual Studio 2015 + Xamarin. W Sali musi być dostępny przynajmniej jeden komputer z systemem Mac OS X, na którym kursanci będą robili build pod iOS.

Parametry szkolenia

3x8 godzin (3x7 godzin netto) wykładów oraz warsztatów (80% szkolenia stanowią warsztaty). W trakcie warsztatów wykonywane są zadania, które mają na celu nauczenie tworzenia własnych testów automatycznych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do testów automatycznych
  • Idea testów automatycznych
  • Tworzenie środowiska testowego
  • Strategia tworzenia testów automatycznych
  • Wprowadzenie do PowerShell UI Automation
  • Wprowadzenie do WatiN
  • Wprowadzenie do xUnit
 2. Testy automatyczne
  • Zalety
  • Wady
 3. Tworzenie skryptów dla Powershell UI Automation
  • Środowisko pracy
  • Uruchamianie i debugowanie skryptów
  • Składowanie danych i weryfikacja rezultatów przeprowadzonych testów
  • Tworzenie środowiska uruchomieniowego dla okresowych testów automatycznych
 4. Tworzenie testów automatycznych w WatiN
  • Testy automatyczne dla aplikacji ASP. NET MVC
  • Testy automatyczne dla aplikacji ASP .NET WebForms
  • Składowanie danych i weryfikacja rezultatów przeprowadzonych testów
  • Tworzenie środowiska uruchomieniowego dla okresowych testów automatycznych
 5. Tworzenie testów automatycznych w xUnit
  • Tworzenie scenariuszy xUnit
  • xUnit dla desktop
  • xUnit dla ASP.NET
  • xUnit dla uniwersalnych aplikacji
  • xUnit dla Windows 8.1 / 10, Windows Phone, Xamarin Android, Xamarin iOS
  • Składowanie danych i weryfikacja rezultatów przeprowadzonych testów
  • Tworzenie środowiska uruchomieniowego dla okresowych testów automatycznych
 6. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email