Klienci o tym szkoleniu szkolenie spotkało się z dużym uznaniem uczestników (...), wszyscy wskazali na chęć kontynuacji szkolenia na wyższym poziomie zaawansowania z tym samym trenerem. Pełne referencje tutaj

Jedno z dwóch najpopularniejszych narzędzi do testowania wydajności

Trenerzy łączący pracę projektową z prowadzeniem szkoleń

70% czasu na szkoleniu to zadania praktyczne

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla testerów i programistów.

Cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem, wykonywaniem i analizowaniem testów wydajnościowych za pomocą narzędzia Apache JMeter dla aplikacji Webowych używających HTML i WebServices. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności projektowania, definiowania strategii, tworzenia i uruchamiania skryptów oraz analizowania wyników testów wydajnościowych.

Wymagania:

Wymagane jest doświadczenie w pracy z aplikacjami internetowymi, znajomość zagadnień związanych z architekturą aplikacji webowych oraz podstaw protokołu HTTP i budowy aplikacji za pomocą języka HTML i JavaScript na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto)wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Aplikacje Web
  • Komunikacja HTTP
  • Podstawowa architektura aplikacji internetowych
 2. Wprowadzenie do JMeter
  • Zasada działania JMeter
  • Elementy aplikacji: Workbench, plan testów, interfejs
  • Zagadnienia: plan testów, grupa wątków, elementy planu testów
  • Dokumentacja narzędzia, jak efektywnie korzystać z Component reference, function reference
  • Ograniczenia narzędzia JMeter
 3. Praca z narzędziem JMeter
  • Nagrywanie ruchu użytkownika
   • HTTP Proxy
   • Budowanie scenariusza na podstawie nagrania
  • Konfiguracja planu testów
   • HTTP Request Defaults
  • Parametryzacja testu
   • Pliki CSV
   • Generowanie losowych danych
   • Pobieranie danych za pomocą JDBC
  • Weryfikacja poprawności wykonania
   • Asercje
  • Korelacja
   • Pobieranie tokenów z żądań HTTP (Regular expression extractor)
   • Użycie JMeter do symulacji wykonania skryptów (Beanshell pre/post procesor)
  • Sterowanie wykonaniem skryptu
   • Kontrolery
  • Zarządzanie obciążeniem
   • Konfiguracja sesji użytkownika
   • Opóźnienia i kontrolery obciążenia
   • Uruchamianie testów przy pomocy schedulera
   • Sterowanie obciążeniem przy pomocy JMeter Plugins
  • Raportowanie i analiza parametrów wydajnościowych
   • Grafy i tabele
   • Drzewo wyników
   • Pliki JTL
   • Konwersja wyników
  • Analiza raportów
   • Analiza plików JTL
   • Co mówią nam parametry wydajnościowe
   • Analiza wyników za pomocą arkusza kalkulacyjnego
   • Szacowanie ruchu i wymagań dla infrastruktury
  • Monitorowanie testowanych systemów
   • Identyfikacja wąskich gardeł
   • Integracja narzędzi monitorujących z JMeter
  • Testowanie rozproszone
   • Generowanie obciążenia za pomocą generatorów
   • Konfiguracja środowiska do testów rozproszonych
  • Automatyzacja testów
   • Uruchamianie testów z poziomu linii komend
   • Integracja z Ant
  • Integracja JMeter z systemem ciągłej integracji na przykładzie Jenkins
  • Testowanie w "Chmurze"
   • Wykonanie testów za pomocą Blazemeter

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email