Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie lub przymus sytuacyjny do edukacji swoich koleżanek i kolegów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i projektowania szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń w branży IT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział jakie są kryteria sukcesu szkolenia oraz znał i potrafił zastosować techniki zwiększające jakość w każdym z tych kryteriów. Uczestnik będzie potrafił skutecznie zbudować własny autorytet i efektywnie wykorzystywać go w trakcie szkolenia. Pozna specyfikę uczenia się dorosłych, w szczególności osób ze świata IT, metody i formuły szkoleń, w tym szkoleń IT i będzie potrafił wykorzystać tę wiedzę do stworzenia optymalnego szkolenia. Dowie się jak można pracować nad zaangażowaniem grupy i własnym i dlaczego jest to kluczowe dla sukcesu szkolenia. Zapozna się z możliwymi trudnymi sytuacjami wynikającymi np. ze zróżnicowanego poziomu w grupie, pytaniami, na które nie znamy odpowiedzi, jak i z indywidualnych postaw uczestników oraz sposobami radzenia sobie w ww. sytuacjach. Uczestnik dowie się również jak stworzyć swój niepowtarzalny wizerunek trenerski.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie zostało zaprojektowane na bazie naszych doświadczeń obejmujących kilkanaście lat pracy z ponad dwustoma trenerami. Ponadto:

 • warsztatowa formuła zajęć jest dopasowana do specyfiki szkoleń z branży IT,
 • wykorzystujemy różnorakie formy dydaktyczne wymagające pełnego zaangażowania uczestników (dyskusje, wystąpienia),
 • zero czystej teorii, dobór wyłącznie zagadnień mających ważne implikacje praktyczne,
 • zindywidualizowana informacja zwrotna dla każdego uczestnika.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wstęp

  • czym jest szkolenie?
  • 7 kryteriów sukcesu usługi szkoleniowej
  • struktura projektu szkoleniowego
  • rola trenera
  • specyfika szkoleń technicznych
 2. Autorytet

  • znaczenie autorytetu
  • świadome budowanie autorytetu
  • wykorzystanie autorytetu do osiągania celów szkoleniowych
  • unikanie utraty autorytetu
 3. Zaangażowanie

  • budowanie zaangażowania grupy
  • zaangażowanie przez cele
  • zaangażowanie przez dobór metod dydaktycznych
  • metody specyficzne dla osób z IT
 4. Metodyka

  • jak uczą się dorośli?
  • zwiększanie efektywności uczenia się
  • wykorzystanie indywidualnych stylów uczenia się
  • formuły szkoleń i szkoleń technicznych
  • metody szkoleniowe i ich zastosowanie w szkoleniach IT
  • specyfika szkoleń w branży IT
 5. Przebieg szkolenia

  • efektywne rozpoczęcie szkolenia
  • organizacja dnia: moduły, przerwy, rozkład intensywności
  • konstruowanie dobrej atmosfery
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • kontakt z uczestnikami i ich aktywizacja
  • znaczenie informacji zwrotnej, sposoby jej pozyskiwania, przyjmowania i wykorzystania
  • trudne sytuacje i uczestnicy
  • postawa podczas przerw
  • zakończenie szkolenia
 6. Projektowanie szkolenia

  • definiowanie celów szkoleniowych
  • czas trwania i zakres materiału
  • optymalny podział na moduły
  • program i harmonogram szkolenia
  • szacowanie optymalnej ilości materiałów dydaktycznych i ich czasu przygotowania
  • dobór formuły i metody szkolenia do postawionych celów i grupy docelowej
  • materiały szkoleniowe: estetyka i użyteczność
 7. Projekt szkoleniowy

  • skuteczna analiza wymagań
  • typy grup szkoleniowych
  • dobór trenera do grupy
  • logistyka i jej wpływ na efektywność szkolenia
  • metody oceny efektywności projektu szkoleniowego
  • metody badania satysfakcji uczestników
  • za co trenerzy “obrywają” najczęściej
  • działania po szkoleniu
 8. Zawód trener

  • trener IT: nauczyciel, coach, ekspert czy konsultant?
  • stres u trenera, przyczyny i sposoby na jego zmniejszenie
  • zarządzanie własnym zaangażowaniem trenera, ciągły rozwój, unikanie wypalenia
  • indywidualny odcisk palca trenera, jak prowadzić szkolenia zgodnie ze sztuką a zarazem budować ich unikalność

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email