Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Python o różnym stopniu zaawansowania, chcących tworzyć programy z graficznym interfejsem użytkownika

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzyć bogate graficzne interfejsy użytkownika do aplikacji pisanych w języku Python przy pomocy PySide.
PySide jest zestawem wiązań do Python uznanej w środowisku inżynierskim biblioteki Qt, której najbardziej znanym zastosowaniem jest tworzenie
graficznych interfejsów użytkownika w aplikacjach na popularne platformy desktopowe.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w ścieżce używającej PyQt5 zamiast PySide2.

Mocne strony szkolenia

Zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających praktyczne doświadczenie w użyciu biblioteki Qt jak i języka Python.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • umiejętności obsługi wybranego przez siebie środowiska programowania w języku Python
 • znajomości języka Python w stopniu, pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • oparcie tworzonych aplikacji na module PySide2
 • tworzenie GUI w oparciu o system gotowych widżetów
 • projektowanie GUI w programie Qt Designer

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Obejmuje 60% wykładu i 40% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Różnice pomiędzy PyQt5 i PySide2

 2. Wprowadzenie do biblioteki Qt

  1. części składowe Qt
  2. QObject
  3. sygnały i sloty
  4. właściwości
  5. typ wariantowy
 3. Tworzenie reaktywnych aplikacji w oparciu o PySide

  1. Obiekt aplikacji
  2. Kolejka zdarzeń
 4. Tworzenie widżetów i zarządzanie ich zawartością

  1. widżety
  2. układy
  3. okna dialogowe
  4. okno główne programu
 5. Qt Designer

  1. Tworzenie formularzy
  2. Generowanie kodu Python z formularzy
 6. Elementy pomocnicze

  1. standardowe okna dialogowe
  2. tłumaczenie i lokalizacja aplikacji (i18n, l10n)
 7. Krótki przegląd innych możliwości biblioteki

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email