Cel szkolenia:

 • Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji Android z użyciem języka Kotlin
 • Poznanie nowych, efektywnych sposobów rozwiązywania typowych problemów
 • Pokazanie korzyści wynikających z użycia języka Kotlin
 • Zademonstrowanie metod integracji na poziomie Java-Kotlin

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie ma charakter typowego warsztatu (jest nastawione przede wszystkim na praktyczny aspekt wykorzystania języka Kotlin). Jego głównym elementem jest rozwinięta część praktyczna polegająca na realizacji rzeczywistego projektu.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java, a także podstawowa znajomość platformy Android.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Kotlin
  • Charakterystyka języka
  • Typy
  • Podstawy składni
  • Instrukcje sterujące
  • Kolekcje
  • Pakiety
  • Obsługa wyjątków
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie funkcyjne
  • Idiomy programistyczne
  • Interoperacyjność z Java
 2. Środowisko pracy
  • Android Studio + Kotlin plugin
  • Tworzenie projektu
  • Konfiguracja Gradle
  • Budowanie i uruchamianie
 3. Interfejs użytkownika
  • Aktywności
  • Rozmieszczenie elementów UI
  • Biblioteka Anko
  • Extension functions
  • Wykorzystanie istotnych elementów widoku np. Recycler View
  • Obsługa zdarzeń i wyrażenia lambda
  • Zarządzanie ustawieniami
 4. Usługi
  • Obsługa wielowątkowości
  • Komunikacja z backend (Rest API)
  • Klasy modelu - tworzenie i mapowanie
  • Odczyt i utrwalanie danych
  • Realizacja logiki biznesowej
 5. Wykorzystanie możliwości języka Kotlin
  • Android extensions
  • Operowanie na kolekcjach
  • Refaktoryzacja istniejącego kodu Java
  • Delegated properties
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Typy opcjonalne (Null safety)
  • Generics
  • Nested, enum, sealed classes
  • Przeciążanie operatorów
 6. Testowanie
  • Testy jednostkowe
  • Instrumentation tests

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email