Adresaci Szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących zapoznać się z tematyką tworzenia webowych systemów informacji geograficznej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowego systemu informacji geograficznej w oparciu o PostgreSQL + PostGIS, GeoServer oraz Leaflet.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • przechowywać i przetwarzać dane przestrzenne przy wykorzystaniu bazy danych PostgreSQL,
 • efektywnie udostępniać dane przestrzenne za pomocą protokołów WMS i WFS,
 • prezentować dane przestrzenne na stronach internetowych przy pomocy bibliotek JavaScript (Leaflet),
 • zintegrować ze sobą poszczególne elementy środowiska WebGIS.Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie stworzyć system informacji geograficznej działający w środowisku webowym.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie SQL i JavaScript oraz rozeznanie w zakresie tworzenia aplikacji webowych. Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych z systemami informacji geograficznej

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do GIS i WebGIS
 2. Omówienie platformy
 3. Przechowywanie i zarządzanie danymi przestrzennymi w PostgreSQL + PostGIS
  • instalacja PostGIS
  • tworzenie przestrzennej bazy danych
  • wektorowe dane przestrzenne w PostGIS
   • OpenGIS i Simple Features Specification for SQL
   • obiekty geometryczne
   • metadane geometryczne
   • układy współrzędnych
   • indeksy przestrzenne
  • import i eksport danych przestrzennych
  • obrazy rastrowe w bazie danych
  • funkcje
  • operatory
  • konstruktory
  • zapytania przestrzenne
 4. Publikowanie danych przestrzennych w Internecie za pomocą GeoServer
  • instalacja
  • zmienne systemowe
  • katalogi danych i plików konfiguracyjnych
  • interfejs użytkownika
  • źródła danych przestrzennych (wektory, rastry, bazy danych, usługi)
  • publikowanie danych przestrzennych przy pomocy standardów OGC (WMS, WFS)
  • formaty danych wyjściowych
  • symbolizacja oparta o SLD
  • cacheowanie danych dla usług OGC (GeoWebCache)
  • użytkownicy i bezpieczeństwo
  • dodatki i rozszerzenia
 5. Integracja bazy danych z serwerem danych przestrzennych
 6. Publikacja danych przestrzennych na stronie internetowej z wykorzystaniem Leaflet
  • wbudowywanie interaktywnej mapy w stronę internetową
  • warstwy danych (base layers, overlays)
  • używanie otwartych i komercyjnych źródeł danych
   • WMS i WFS
   • Bing Maps
   • OpenStreetMap
  • tworzenie interfejsu użytkownika mapy
   • reagowanie na interakcje z użytkownikiem
   • narzędzia nawigacji
   • narzędzia pomiarów
   • narzędzia wprowadzania danych na mapie
   • umieszczanie informacji o stanie mapy
   • uzyskiwanie informacji atrybutowych z danych prezentowanych na mapie
  • obsługa układów współrzędnych
 7. Wykorzystanie QGIS do edycji "on-line" danych przestrzennych, udostępnionych w środowisku WebGIS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email