Adresaci Szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do programistów języka Java, którzy chcą poznać framework ADF i nauczyć się budować z jego wykorzystaniem nowoczesne internetowe aplikacje bazodanowe.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z frameworkiem Oracle ADF i nabycie umiejętności tworzenia w nim aplikacji bazodanowych dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby pokazać w jak dużym stopniu framework ADF i obsługujące go kreatory w środowisku JDeveloper ułatwiają rozwiązywanie  typowych problemów, z którymi muszą mierzyć się programiści współczesnych danocentrycznych aplikacji internetowych, w sposób deklaratywny, bez konieczności schodzenia na poziom kodu Java. W ramach szkolenia wykorzystywany jest podstawowy stos technologii składowych Oracle ADF, tj. ADF Business Components, ADF Model, ADF Task Flows i ADF Faces.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java, podstawowa znajomość języka HTML, CSS i JavaScript oraz podstawowa znajomość języka SQL.

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów. W trakcie warsztatów z wykorzystaniem środowiska JDeveloper uczestnicy przede wszystkim nauczą się implementować podstawową funkcjonalność aplikacji internetowych z wykorzystaniem kreatorów, ale również zapoznają się ze sposobami programowego rozwiązania przykładowych praktycznych problemów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. ADF – Wprowadzenie do Oracle ADF
  1. architektura
  2. warstwy aplikacji
  3. technologie składowe
 2. ADF Business Components – logika biznesowa, komunikacja z bazą danych
  1. obiekty encji (ang. Entity Objects), asocjacje między encjami
  2. obiekty perspektywy/widoku (ang. View Objects), linki między widokami
  3. moduły aplikacji (ang. Application Modules)
  4. testowanie warstwy usług biznesowych w środowisku JDeveloper
 3. ADF Model – deklaratywne wiązanie usług biznesowych z komponentami interfejsu użytkownika
  1. koncepcja kontrolek danych (ang. data controls)
  2. wiązania (ang. bindings)
  3. przegląd XML-owych plików konfiguracyjnych Oracle ADF
 4. ADF Faces – interfejs użytkownika w aplikacjach internetowych
  1. przegląd komponentów
  2. formularzowa i tabelaryczna prezentacja danych
  3. aranżacja układu graficznego strony
  4. fragmenty i wzorce stron
  5. tworzenie wykresów
  6. implementacja menu
 5. Rozwiązania typowych problemów przy tworzeniu stron aplikacji ADF
  1. walidacja i formatowanie pól
  2. atrybuty wyliczeniowe
  3. listy wartości
  4. formularze do wyszukiwania danych
  5. obsługa zdarzeń generowanych przez komponenty ADF Faces
  6. wyświetlanie elementów typu popup
 6. ADF Task Flows – nawigacja, sterowanie
  1. unbounded task flows
  2. bounded task flows
  3. deklaratywne transakcje obsługiwane przez kontroler
  4. wykorzystanie przepływów jako regionów na stronach aplikacji
 7. Zagadnienia zaawansowane
  1. implementacja dodatkowej logiki biznesowej w języku Java
  2. wywoływanie kodu PL/SQL w bazie danych
  3. integracja ADF z Web Services i SOA
  4. strojenie pobierania wierszy z bazy danych
  5. zarządzanie transakcjami, współbieżność, blokowanie, zarządzanie połączeniami
  6. uwierzytelnianie i autoryzacja
  7. skórki ADF Faces
  8. biblioteki reużywalnych komponentów ADF
 8. Instalacja aplikacji ADF na serwerze aplikacji Oracle WebLogic
 9. ADF Essentials
  1. Ograniczenia darmowej wersji frameworka ADF (ADF Essentials) i sposoby ich obejścia
  2. Instalacja aplikacji ADF Essentials na serwerze GlassFish

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email