Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób znających język JavaScript na poziomie średnio zaawansowanym, które chcą poszerzyć posiadaną wiedzę i efektywnie tworzyć aplikacje internetowe z użyciem Ember.js.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy i jest nastawione na praktyczne zdobywanie wiedzy. Efektem pracy na zajęciach jest kompletna aplikacja budowana przez uczestników pod nadzorem prowadzącego. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwala na efektywne przyswojenie wiedzy oraz zetknięcie się z typowymi problemami, a także poznanie dobrych praktyk umożliwiających ich rozwiązywanie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z architekturą i głównymi założeniami rozwiązania Ember.js oraz nabycie praktycznych umiejętności dotyczących jego wykorzystania.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest znajomość języka JavaScript na poziomie średnio zaawansowanym.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Dzień I

  1. Wprowadzenie do Ember.js

   1. Zastosowania i przegląd kluczowych elementów

   2. Zestawienie z innymi rozwiązaniami (AngularJS, Backbone.js, ReactJS)

   3. Podstawy tworzenia i konfiguracji aplikacji

   4. Dostępna dokumentacja i źródła informacji

   5. Model obiektowy

   6. Bindowanie i synchronizacja danych

   7. Wykorzystanie szablonów widoku

   8. Routing

   9. Ember Container i wstrzykiwanie zależności

  2. Architektura frameworku

   1. Kontrolery

   2. Model

   3. Widoki

  3. Szablony widoku

   1. Wprowadzenie do Handlebars.js

   2. Wyrażenia i funkcje wbudowane

   3. Integracja z Ember.js

   4. Tworzenie i wykorzystanie wyrażeń niestandardowych

 2. Dzień II

  1. Praca z danymi i komunikacja z serwerem

   1. Definiowanie modelu danych

   2. Obsługa relacji

   3. Stany i zdarzenia

   4. Ładowanie danych i komunikacja z serwerem

   5. Wykorzystanie Ember Data oraz Ember Fest

   6. Adaptery i serializacja

  2. Komponenty niestandardowe

   1. Tworzenie

   2. Właściwości

   3. Dostarczanie treści

   4. Obsługa interakcji z użytkownikiem

   5. Komunikacja z aplikacja

   6. Dostosowywanie wyglądu

 3. Dzień III

  1. Testowanie i debuggowanie

   1. Tworzenie testów z wykorzystaniem QUnit i PhantomJS

   2. Badanie interakcji

   3. Test helpers

   4. Automatyzacja testowania

   5. Instrumentacja i testy wydajnościowe

   6. Testy integracyjne z wykorzystaniem Sinon

   7. Debuggowanie kodu

  2. Przygotowanie do produkcji i wdrożenia

   1. Budowanie projektu z użyciem grunt.js

   2. Pakowanie

   3. The Run loop i backburner.js

   4. Wdrażanie rozwiązania

  3. Integracja i rozszerzenia

   1. Ember Software Stack (Ember CLI, Ember Data, Ember Inspector, Ember Fastboot)

   2. Omówienie popularnych pluginów/dodatków

   3. Tworzenie rozszerzeń

   4. Integracja z Bootstrap

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email