Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie języka JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność wykorzystywania tego języka do budowy w pełni funkcjonalnych aplikacji działających po stronie serwera.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami i specyfiką pracy w środowisku Node.js a następnie zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z Express, który jest najpopularniejszym frameworkiem dla tej platformy w tym łączenia go z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym założeniem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę złożonego projektu jak i niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest rozeznanie w podstawach programowania w JavaScript lub innym języku skryptowym.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  • JavaScript, zagadnienia średniozaawansowane

  • Node.js

  • NPM: ekosystem modułów Node.js

  • Budowa prostego serwera API

 2. Obiekty Request i Response

  • Metody zapytań HTTP

  • Obsługa nagłówków

  • Treść zapytania

  • Parametry zapytania

  • Obsługa formularzy

 3. Praca z asynchronicznym kodem

  • Koncepcja operacji blokujących i nieblokujących

  • Obietnice

  • Strumieniowanie danych

  • Programowanie oparte na zdarzeniach

  • Optymalizacja struktury kodu z biblioteką async

 4. Node.js i relacyjne bazy danych

  • Wykorzystanie biblioteki node-mysql

  • node-mysql streaming api

  • Zabezpieczenie zapytań przed atakami

 5. Node.js i nierelacyjne bazy danych

  • Podstawy MongoDB

  • Bezpośrednie operacje za pomocą MongoDB Driver

  • Pobieranie dokumentów z wykorzystaniem filtrów

  • Złożone operacje aktualizacji dokumentów

  • Mongoose

   1. Tworzenie schema i modeli

   2. Generowanie początkowych danych

   3. Operacje CRUD

 6. Express

  • Generowanie podstawowego kodu

  • Udostępnianie statycznych zasobów

  • Obsługa widoków z dynamicznymi danymi

  • Najpopularniejsze systemy szablonów

   1. Handlebars

   2. Jade

  • Routing

   1. Definiowanie ścieżek

   2. Obsługa parametrów

   3. Metody organizacji routingu

  • Implementacja wzorca MVC

 7. Debuggowanie i testowanie aplikacji

  • Wbudowany debugger Node.js

  • Node Inspector

  • Testowanie aplikacji

   1. Framework Mocha

   2. Biblioteka Chai

 8. Informacje uzupełniające

  • Co dalej? Możliwe kierunki rozwoju

  • Popularne frameworki oparte na Express.js

  • Przydatne zasoby

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email