Adresaci Szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie języka programowania PHP, którzy chcą zapoznać się z frameworkiem Laravel, umożliwiającym efektywne budowanie aplikacji internetowych o czytelnej strukturze kodu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych w opariu o framework Laravel 4. Omówione zostaną główne założenia tego frameworka oraz techniki i wzorce projektowe wykorzystywane podczas pracy z tym narzędziem. W wyniku szkolenia zostanie również zbudowana krok po kroku przykładowa aplikacja.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku PHP oraz znajomość relacyjnych baz danych.

Parametry szkolenia:

2*8 lub 3*8 godzin (2*7 lub 3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Szkolenie w waiancie 3-dniowym obejmuje testowanie aplikacji - pkt. 7 programu.

Program szkolenia

 1. Podstawowe koncepcje w Laravelu
  • MVC
  • Dependency Injection
  • Kontener IoC
  • Inne zalecane wzorce projektowe
 2. Instalacja Laravela
  • Wprowadzenie do Composera
  • Instalacja i konfiguracja
  • Struktura projektu
  • Inne przydatne narządzia
 3. Routing, filtry i kontrolery
  • Podstawowe definiowanie routes
  • Route filters
  • Inne sposoby definiowania routes
  • Kontrolery RESTowe
 4. Odpowiedzi i widoki
  • Rodzaje odpowiedzi
  • Szablony Blade
  • Generowanie adresów URL
  • Wstęp do formularzy
  • Walidacja danych
 5. Praca z bazą danych
  • Konfiguracja
  • Migracje
  • Prepopulacja tabel
  • ORM w Laravelu
 6. Wybrane rozwiązania opracowane przez społeczność
 7. Testowanie (moduł w szkoleniu 3-dniowym)
  • PHPUnit
  • Testowanie modeli
  • Mocks
  • Testowanie kontrolerów
  • Testy akceptacyjne
  • Testy funkcjonalne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email