Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów i architektów pracujących w środowisku .NET, chcących zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania ASP .NET Core w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych. Program szkolenia stworzony został zarówno z myślą o osobach stawiających swoje pierwsze kroki w technologii ASP .NET jak i programistach mających styczność z jej poprzednimi wersjami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami, ograniczeniami oraz praktycznym zastosowaniem technologii ASP .NET Core. W toku szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę obejmującą swoim zakresem najważniejsze aspekty związane z wytwarzaniem aplikacji internetowych w środowisku .NET Core - od warstwy komunikacji z bazą danych, poprzez obsługę zapytań http, po tworzenie widoków z wykorzystaniem języka Razor.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie skupia się na praktycznych aspekcie wykorzystania ASP .NET Core

Wymagania

Od uczestników wymagana jest:

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowa znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość języka HTML

Specjalne wymagania techniczne

Do realizacji szkolenia konieczne jest posiadania środowiska Visual Studio 2017 w wersji min. Community Edition.

Parametry szkolenia

3 dni (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do technologii ASP .NET Core
  • Różnice pomiędzy .NET Framework a .NET Core
  • .NET Standard Library
  • Zalety oraz ograniczenia aplikacji .NET Core
  • Historia rozwoju technologii ASP .NET
  • Założenia ASP .NET Core
  • Ujednolicone środowisko ASP MVC oraz WebAPI w ASP .NET Core
  • Sposoby hostowania aplikacji ASP .NET Core
 2. Konfiguracja środowiska
  • Konfiguracja Startup
  • Praca z plikami statycznymi
  • Globalne definicje routingu
 3. Wzorzec MVC w ASP .NET Core
  • Definiowanie modelu danych
  • Tworzenie kontrolera
  • Projektowanie widoku
  • ViewModels
 4. Tworzenie zaawansowanych widoków w ASP .NET Core
  • Silnik renderujący widok Razor
  • Tworzenie logiki wspomagającej obsługę danych po stronie widoku
  • System tworzenia layoutów
  • Widoki częściowe (partial views)
 5. Tworzenie REST API z wykorzystaniem ASP .NET Core
  • Wprowadzenie do protokołu http oraz wzorca REST
  • Metody zwracania danych z kontrolerów ASP .NET Core
  • Statusy http odpowiedzi
  • Zwracanie danych JSON / XML
 6. Entity Framework Core
  • Wprowadzenie do Entity Framework
  • Wewnętrzne mechanizmy EF
  • Model First vs DataBase First
  • Atrybuty mapowania modelu
  • Mapowanie procedur składowanych (T-SQL)
  • Tworzenie ręcznych oaz automatycznych migracji danych
  • Dostęp do danych z wykorzystaniem operatorów LINQ
 7. Filtry
  • Rola filtrów kontrolera
  • Rodzaje filtrów
  • Definiowanie filtrów
  • Filtry lokalne i globalne
 8. Dobre praktyki i narzędzia
  • Wersjonowanie API
  • Swagger
  • Kontener IoC – Autofac
  • Cache
  • Asynchroniczne akcje kontrolera

 

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email