Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla programistów .NET C#, którzy mają podstawową wiedzę na temat platformy Android oraz iOS.

Cel szkolenia

Wprowadzenie do platformy Xamarin. Zdobycie wiedzy na temat konfiguracji środowiska deweloperskiego oraz tworzenia poprawnej architektury aplikacji mobilnej w podejściu cross-platform. Dodatkowym celem jest przekazanie stosowanych wzorców oraz wskazuwek, które pozwolą sprawnie rozpocząć korzystanie z platformy Xamarin.

Mocne strony szkolenia

Praktyczne przykłady, które obrazują sposób tworzenia stabilnych oraz nowoczesnych aplikacji mobilnych w podejściu cross-platform.

Wymagania

Średnio-zaawansowana znajomość platformy .NET, języka C# oraz narzędzia Microsoft Visual Studio. Podstawowa znajomość systemu Mac OS X.

Specjalne wymagania techniczne

W celu sprawnego prowadzenia szkolenia oraz pokazania wszystkich możliwości platformy Xamarin wymagane są komputery Mac z zainstalowanym systemem macOS (high sierra 10.13), środowiskiem deweloperskim Visual Studio 4 Mac oraz Xcode.

Parametry szkolenia

3 x 7 godzin, wykłady oraz praktyczne przykłady.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do platformy Xamarin (teoria)
  • Xamarin Forms – omówienie
  • Xamarin Platform - omówienie
  • Możliwości współdzielenia kodu między platformami
  • Wzorzec architekturalny Model-View-ViewModel (MVVM)
  • Wzorzec architektury Dependency-Incjection (DI)
  • Wymagania oraz środowiska deweloperskie
 2. Konfiguracja środowiska deweloperskiego Visual Studio 4 Mac
  • Visual Studio for Mac - instalacja
  • Konfiguracja emulatorów platformy Android
  • Konfiguracja symulatorów platformy iOS
 3. Tworzenie aplikacji w podejściu Xamarin Forms
  • Tworzenie poprawnej struktury projektu
  • Przygotowanie oraz implementacja współdzielonego kodu
  • Tworzenie interfejsu użytkownika w jęzku znaczników XAML
  • Nawigacja między widokami
  • Implementacja ViewModeli zawierających logikę aplikacji
  • Wprowadzenie do mechanizmu wiązania widoków z logiką aplikacji
  • Debugowanie aplikacji
 4. Tworzenie aplikacji w podejściu Xamarin Platform
  • Tworzenie poprawnej struktury projektu aplikacji Android
  • Tworzenie poprawnej struktury projektu aplikacji iOS
  • Nawigacja między widokami
  • Wprowadzenie do framework’a Mvvm Cross oraz przykład bazowy
  • Przygotowanie oraz implementacja współdzielonego kodu
  • Tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji na platformę Android
  • Tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji na platformę iOS
  • Implementacja mechanizmu wiązania widoków z logiką aplikacji
  • Implementacja ViewModeli dla widoków, zawierających logikę aplikacji
  • Debugowanie aplikacji
 5. Komunikacja z Web API
  • Implementacja nowoczenej komunikacji Web API
  • Obsługa asynchronicznych zapytań
  • Diagnostyka zapytań między aplikacją mobilną a Web API
  • Przechowywanie danych (cache) aplikacji
 6. Przygotowanie aplikacji do publikacji w sklepach AppStore oraz Google Play
  • Konfiguracja narzędzia Linker w celu zredukowania rozmiaru paczki aplikacji iOS
  • Konfiguracja narzędzia Linker w celu zredukowania rozmiaru paczki aplikacji Android
  • Omówienie procesu publikacji w sklepie AppStore
  • Omówienie procesu publikacji w sklepie Google Play
 7. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email