Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających naukę tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Android oraz tych którzy posiadaną wiedzę chcą ugruntować i uporządkować.

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do programowania na platformie Android
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami developerskimi
 • Nabycie wiedzy / umiejętności umożliwiających samodzielne tworzenie aplikacji Android

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym elementem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę złożonego projektu jak i niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić poruszane zagadnienia. Uczestnicy poznają dobre praktyki oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą pojawić się przy tworzenia aplikacji Android.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Architektura
  • Kompatybilność
  • Bezpieczeństwo i system uprawnień
  • Dokumentacja
  • Narzędzia developerskie
 2. Podstawy tworzenia aplikacji
  • Komponenty
  • Intencje
  • Plik manifestu
  • Zarządzanie zasobami
  • Budowanie i uruchamianie
 3. Aktywności (ang. Activities)
  • Tworzenie i konfiguracja
  • Cykl życia
  • Utrwalanie stanu
  • Komunikacja
  • Stos i zarządzanie zadaniami (ang. Tasks)
  • Fragmenty
 4. Interfejs użytkownika
  • Przegląd dostępnych kontrolek
  • Obsługa zdarzeń
  • Zarządzanie rozkładem
  • Tworzenie menu
  • Ekran ustawień
  • Powiadomienia
  • Motywy i stylizacja
  • Tworzenie komponentów
 5. Usługi (ang. Services)
  • Tworzenie i konfiguracja
  • Cykl życia
  • Praca w tle
  • Powiadomienia
  • Bound Services
  • AIDL
  • Procesy i wątki
 6. Dostawcy treści (ang. Content providers)
  • Tworzenie
  • Operowanie na danych
  • Uprawnienia
  • Storage Access Framework
 7. Praca z danymi
  • Shared preferences
  • Pamięć urządzenia (internal/external)
  • Wykorzystanie SQLite
  • Backup z użyciem chmury
 8. Odbiorcy komunikatów (ang. Broadcast receivers)
  • Tworzenie
  • Zarządzanie
  • Reagowanie na intencje systemowe
 9. Dobre praktyki
  • Projektowanie interfejsu
  • Wsparcie wielu typów urządzeń
  • Praktyki programistyczne
  • Testowanie aplikacji
 10. Publikowanie aplikacji
  • Budowanie i podpisywanie
  • Procedura publikacji
  • Internacjonalizacja
  • Aktualizacje

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email