Heroku staje się jedną z bardziej popularnych platform do tworzenia i hostowania aplikacji w internecie. Pozwala na szybkie upublicznianie zmian bez konieczności zajmowania się tematami związanymi z infrastrukturą. Zapraszamy na szkolenie wprowadzające do technologii, po którym będziesz mógł stworzyć́ swoją własną aplikacje, którą wdrożysz w chmurę.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do programistów, testerów, administratorów, architektów, managerów IT oraz kierowników projektów.

Cel szkolenia

Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów. Składa się z teoretycznych prezentacji dobrych praktyk i przykładowych systemów oraz praktycznych warsztatów z projektowania systemów. W programie są także ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze – ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny.

 1. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z tworzeniem aplikacji na platformie Heroku.
 2. Omówiona zostanie problematyka projektowania aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej.
 3. Przybliżone zostaną zagadnienia związane z usługami chmury Heroku.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie pozwala na stworzenie swojej własnej aplikacji oraz wykorzystania dobrych praktyk.

Wymagania

Uczestnik powinien potrafić tworzyć stronę internetową w jednej z technologii: php, python, java, node.js, ruby, go.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do platformy i opis możliwości
  • Architektura aplikacji Heroku
  • Deployment na platformę Heroku
  • Skalowanie aplikacji
  • Heroku toolbelt
  • Najcześciej spotykane problemy
  • Założenie konta i podstawowa konfiguracja usługi
 2. Zarządzanie aplikacjami
  • Konfiguracja i dane wrażliwe
  • Configuration level customization
  • Tworzenie własnych buildpacków
  • Wykonywanie akcji przy deploymencie (wdrażaniu)
  • Continuous Integration and Continuous Deployment
  • Połączenie z GitHub
  • Wdrażanie za pomocą GIT
  • Uruchamianie aplikacji lokalnej
 3. Projektowanie aplikacji
  • Procfile
  • Zmiany konfiguracyjne
  • Deklaracja zależności
  • Korzystanie z bazy danych
  • Agregowanie logów
  • Tworzenie aplikacji (php, python, java, node.js, ruby, go)
  • Zadania w tle
  • Mikroaplikacje
 4. Disaster recovery
  • Kopia zapasowa aplikacji
  • Monitorowanie aplikacji
  • Rollback wdrożenia

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email