Adresaci Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać platformę macOS wraz z zagadnieniami bardziej zaawansowanymi (m.in. wielowątkowość, działanie w tle, w tym serwisy, deamony).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z platformą macOS oraz z wymaganiami stawianymi przez firmę Apple przy tworzeniu aplikacji na komputery firmy Apple. W programie szkolenia skupiono się na solidnych podstawach teoretycznych (zrozumienie dokumentacji, narzędzi, wzorców oraz technik) z praktycznymi zastosowaniami.

Podczas 5-cio dniowego kursu uczestnicy poznają od podstaw środowisko dewelopera Apple (Xcode IDE), popularne wzorce stosowane na platformie macOS oraz będą mieli szeroki przegląd przez najpopularniejsze dostępne frameworki (m.in. dostęp do bazy danych, obsługa dostępu do sieci).

Mocne strony szkolenia

Program obejmuje zagadnienia tworzenia aplikacji na platformę macOS. Przedstawione zostaną tematy nie tylko podstawowe, ale również te, które wykorzystuje się w wielu aplikacjach, a ich samodzielna nauka może sprawdzić dużo kłopotu.

Program jest ciągle uaktualniany tak, aby zawsze uwzględnić najnowszą wersję macOS SDK.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka Swift lub Objective-C

Sprzęt

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma do dyspozycji własne w pełni wyposażone stanowisko pracy.

Uczestnikom korzystającym z własnego sprzętu przysługuje rabat w wysokości 500 zł.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów oraz warsztatów (80% szkolenia stanowią warsztaty).

W trakcie warsztatów tworzone są od podstaw aplikacje wykorzytujące najczęsciej stosowane frameworki w popularnych aplikacjach macOS.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • OS X App Design
  • OS X Human Interface Guidelines
  • Coding Guidelines for Cocoa
 2. Budowa interfejsu
  • Tworzenie i zarządzanie oknami
  • Tworzenie i zarządzanie widokami
  • Obsługa Full Screen
  • Dialogi oraz Panele
  • Obsługa zdarzeń (event handling)
  • Obsługa Drag and Drop
  • Obsluga Gestów
  • Obsluga Force Touch
  • Storyboards
  • AutoLayout
  • Cocoa Drawing
 3. Popularne kontroki
  • Widok NSCollectionView
  • Widok NSSplitView
  • Widok NSStackView
  • Widok NSTableView
  • Widok NSOutlineView
  • Widok NSDrawer
 4. Wzorce i techniki
  • Wprowadzenie do Cocoa Bindings
  • Wprowadzenie do CoreData
  • Wprowadzenie do CloudKit
  • Obsługa CloudKit Web Services
  • Obsługa Formularzy
  • Document-Based App
  • Key-Value Observing
  • Key-Value Coding
  • Value Transformers
 5. Zarządzanie danymi
  • Dostęp do systemu pliku
  • Wielowątkowość
  • Run Loops
  • Daemons oraz Services
  • Obsługa Błędów
  • Keychain Services
  • Local and Remote Notification Programming Guide
  • Dystrybucja do App Store

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email