Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów i inżynierów systemów informatycznych chcących rozszerzyć swoje umiejętności o umiejętność obsługi platformy chmurowej Windows Azure.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat wykorzystania platformy Windows Azure do tworzenia wysoce skalowanych aplikacji w chmurze. W toku zajęć zostanie wykonany praktyczny projekt obejmujący swoim zakresem zaprezentowany materiał teoretyczny. Dzięki ukończeniu szkolenia uczestnicy poznają atuty i ograniczenia platformy Windows Azure oraz będą gotowi na wykorzystanie jej w swoich aplikacjach. Oprócz zdobycia niezbędnej wiedzy zostaną również zapoznani z problemami jakie mogą napotkać w trakcie wdrażania swoich projektów na platformę Azure oraz ich rozwiązaniami.

Głównymi celami szkolenia są:

 • Zrozumienie zalet płynących z zastosowania platform chmurowych
 • Zdobycie umiejętności z zakresu obsługi Windows Azure
 • Nauczenie uczestników praktycznego wykorzystania usług dostępnych w ramach Windows Azure
 • Przygotowanie uczestników do używania najważniejszych elementów Windows Azure

Mocne strony szkolenia

Mocną stroną szkolenia jest duża ilość zajec praktycznych skierowanych na użycie platformy Windows Azure w produkcyjnych projektach. Pokazane zostaną rozwiązania mające na celu stworzenie wysoce wydajnego i skalowalnego środowiska mogącego obsłużyć dużą liczbę klientów. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają także liczne praktyczne porady bazujące na dotychczasowych doświadczeniach autora z tą platformą chmurową.

Wymagania

Od uczestników wymaga się:

 • Umiejętności posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowej znajomości języka C#
 • Zalecana podstawowa znajomość ASP.NET
 • Podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8 - 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Czym jest Cloud Computing
  2. Zastosowania platform chmurowych
  3. Zalety techniczne i biznesowe rozwiąźań Cloud Computing
  4. Porównanie platformy Windows Azure wobec konkurencyjnych platform chmurowych
 2. Wprowadzenie do platformy Windows Azure
  1. Historia powstawia i rozwoju Windows Azure
  2. Omówienie dostępnych w ramach Windows Azure funkcjonalności
  3. Panel zarządzania platformą Azure
 3. Wprowadzenie do Windows Azure Powershell
  1. Instalacja i konfiguracja Windows Azure Powershell
  2. Podgląd dostępnych komend zarządzających subskrypcja
  3. Lokalizacja Data Center
  4. Zalety i ograniczania Windows Azure Powershell
 4. Usługi hostowania aplikacji
  1. Moduł Websites
  2. Moduł Virtual Machines
  3. Porównanie wad oraz zalet Websites i Virtual Machines
  4. Rola Cloud Service
  5. Load Balancing w obrębie Cloud Service
  6. Konfiguracja Endpointow
  7. Skalowanie elementów architektury
  8. Konfiguracja Availability Set i redundancja
 5. Obsluga Azure Storage
  1. Czym jest Azure Storage
  2. Typy magazynów danych:
   1. Blob storage
   2. Table storage
   3. Queue storage
   4. File storage
  3. Proces tworzenia nowych dysków i podłączania ich pod maszyny
  4. Wykorzystanie Azure Storage w aplikacji
  5. Zewnętrzny dostęp do Azure Storage
 6. Sieci wirtualne
  1. Czym są sieci wirtualne
  2. Zalety i wady sieci wirtualnych
  3. Tworzenie własnych sieci wirtualnych
  4. Konfiguracja statycznych IP z wykorzystaniem Windows Azure Powershell
  5. Łączenie kilku sieci wirtualnych
 7. Pierwsza aplikacja Windows Azure
  1. Instalacja Azure SDK
  2. Dostępne szablony aplikacji na platform Azure
  3. Konfiguracja subskrypcji w Visual Studio
  4. Publikowanie strony internetowej ASP .NET w ramach Azure Websites
  5. Debugowanie aplikacji na platformie Windows Azure
 8. Wprowadzenie do SQL Azure
  1. Ograniczenia SQL Azure wobec MS SQL
  2. Proces skalowania bazy danych
  3. Kontrola dostępu do SQL Azure
  4. Zarządzanie bazą danych
  5. Wykorzystanie SQL Azure w aplikacji
 9. Azure Redis Cache
  1. Jakie zalety płyną z zastosowania cache w aplikacji
  2. Wprowadzenie do baz Redis
  3. Dostępne instancje Redis i różnice między nimi
  4. Użycia Redis Cache w aplikacji
 10. Wykorzystanie platformy Azure w środowiskach produkcyjnych
  1. Dobór parametrów architektury
  2. Optymalizacje kosztów
  3. Bezpieczeństwo dostępu do zasobów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email