Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób znających już język Ruby, chcących zacząć szybko i sprawnie tworzyć aplikacje webowe we frameworku Ruby on Rails.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania średniej wielkości aplikacji we frameworku szkolenia. Dodatkowo kursanci zetkną się z koncepcjami zwinnego programowania aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie zapewnia kompleksowe wprowadzenie do frameworka Ruby on Rails.

Wymagania:

Wymaga znajomość języka Ruby w stopniu co najmniej średnim. Przydatna będzie również ogólna znajomość programowania aplikacji webowych.

Parametry szkolenia:

3 dni * 8 godzin. Forma: wykłady, ćwiczenia i warsztaty.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Ruby on Rails
  • Historia frameworka
 2. Wprowadzenie do ekosystemu (rubygems, ruby-toolbox, github)
 3. Wprowadzenie podstawowych koncepcji na których oparty jest framework Ruby on Rails
  • Podstawy komunikacji HTTP
  • Koncepcja zasobów (REST) w tworzeniu aplikacji webowych
  • Wzorzec projektowy MVC
  • Migracje bazy danych
 4. Konfiguracja aplikacji Ruby on Rails
  • Sposoby na bezpieczne przechowywanie zmiennych wrażliwych
 5. Sposoby generowanie HTMLa w Railsach
  • ERB
  • HAML
 6. ActionController
  • Routing
  • Linkowanie
  • Użycie REST
 7. ActiveRecord i baza danych
  • Tworzenie nowych modeli
  • Dodawanie nowych pól do istniejących modeli
  • Walidacje
  • Callbacki
  • Scope’y
  • Asocjacje między rekordami
 8. Modele niebazodanowe
  • Walidacje
  • Callbacki
 9. Formularze i helpery
  • CRUD
  • FormObjecty
  • SimpleForm
 10. Wysyłanie maili
  • Mailer
  • Gem letter_opener
 11. Używanie gotowych gemów
  • Devise
  • Sidekiq, Resque
 12. Testowanie w Ruby on Rails
  • Test::Unit
  • Capybara
  • TimeCop
 13. Inne narzędzia dostępne w Ruby on Rails
  • Konkretny wybór zależny od preferencji grupy
  • Serializery
  • DoorKeeper (provider OAuth2)
  • Omniauth (logowanie OAuth2)
  • Prezentery
  • Paperclip
  • ActiveResource
 14. Kwestie wydajnościowe
  • Cache’owanie w Ruby on Rails
  • Wykorzystanie memcache’a i Redisa
  • Kwestie wielowątkowości
 15. Deployment aplikacji Ruby on Rails
  • Serwery aplikacji
  • Problemy wielowątkowości
  • Capistrano
 16. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email