Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi budowania aplikacji internetowej opartej o interaktywną mapę z wykorzystaniem biblioteki OpenLayers.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak

 • dodawać do strony internetowej funkcjonalność dynamicznej mapy
 • korzystać z zewnętrznych formatów zapisu danych przestrzennych
 • obsługiwać standardy OGC (WMS, WFS) poprzez bibliotekę
 • efektywnie wykorzystywać bibliotekę wewnątrz aplikacji webowej

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie stworzyć aplikację webową opartą o dynamiczną mapę.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów chcących zapoznać się z tematyką tworzenia dynamicznych map na stronach internetowych.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie JavaScript oraz rozeznanie w zakresie tworzenia aplikacji webowych. Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej.

 

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp – co to jest GIS, WebGIS i OpenLayers?
 2. Składnia OpenLayers
  • klasy i opcje
 3. Warstwy i ich obsługa
  • tryb Base Layer
  • warstwy rastrowe
  • warstwy typu Overlay
 4. Kontrola nad zachowaniem mapy
  • funkcje domyślne
  • panele klawiszy funkcjonalnych i ich konfiguracja
  • kontrolery mapy
   • poruszanie się po mapie (NavToolbar, Navigation, NavigationHistory, PanPanel, PanZoomBar, ZoomBox, ZoomPanel)
   • obsługa wyświetlanych warstw – LayerSwitcher
   • wprowadzanie nowych obiektów i ich edycja (EditingToolbar, DrawFeature, DragFeature, ModifyFeature, Split, Snapping, SelectFeature)
   • dokonywanie pomiarów na mapie (Measure)
   • pozostałe kontrolery (Scale, ScaleLine, Permalink, Attribution, OverviewMap, KeyboardDefaults)
 5. Dodawanie danych do mapy – mechanizm Overlays
  • obiekty typu Vector Overlays i Marker Overlays
  • warstwy typu Vector, GML, PointTrack, WFS, Markers, GeoRSS, Text
  • wyświetlanie informacji atrybutowych w oknach typu Popup
 6. Symbolizacja
  • klasy i obiekty symbolizacji
  • symbolizacja oparta o reguły atrybutowe
  • wykorzystanie mechanizmów SLD
 7. Wykorzystanie danych z zewnętrznych serwerów
  • metody GET i POST
  • same origin policy i ProxyHost
 8. Układy współrzędnych
  • ujednolicenie układów z różnych źródeł – Spherical Mercator
  • transformacje
 9. Funkcjonalność OpenLayers na urządzeniach mobilnych
 10. Konfiguracja i optymalizacja biblioteki pod kątem jej wykorzystania w aplikacji webowej
 11. Wprowadzenie do GeoExt

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email