Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących zapoznać się z zasadami tworzenia interfejsu aplikacji WWW w oparciu o technologię Java Server Faces.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad tworzenie interfejsów użytkownika aplikacji WWW w oparciu o technologię Java Server Faces i Ajax.

W szczególności uczestnicy:

 • zapoznają się z koncepcją tworzenia aplikacji opartych na Java Enterprise Edition i roli JSF w tych aplikacjach.
 • Nauczą się tworzyć aplikację internetową przy użyciu JSF
 • Zapoznają się z typowymi problemami aplikacji i sposobem ich rozwiązywania w ww. technologii
 • Poznają biblioteki ergonomicznych komponentów JSF opartych na AJAX
 • poznają zasady tworzenia własnych komponentów
 • dowiedzą się jak testować aplikację opartą na JSF

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP)

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowany jest interfejs prostej aplikacji.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
  2. Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, RMI, Servlet, JSP, EJB, webserwisy
  3. Zagadnienia projektowania aplikacji na platformie JEE, doboru technologii, bezpieczeństwa etc.
 2. Podstawy Servlet i JSP
 3. Java Serwer Faces
  1. Wprowadzenie do JSF
   1. Typowe problemy aplikacji Webowej
   2. Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
  2. Cykl przetwarzania żądania
  3. Fazy cyklu
  4. Zagadnienia obejmujące kilka faz
  5. Komponentowy model interfejsu
  6. Model konwersji
   1. Konwertery wbudowane
   2. Tworzenie konwerterów
  7. Model walidacji
   1. Walidatory wbudowane
   2. Tworzenie walidatorów
   3. Walidacje zależne
  8. Model zdarzeń
  9. Główne klasy i interfejsy
  10. Przegląd dostępnych komponentów standartowych
  11. Model zarządzania beanami logiki
  12. Expression Language
  13. Model nawigacji
  14. Główne składowe aplikacji JSF i internacjonalizacja
  15. Zarządzanie cyklem żądania
  16. JSF w opraciu o JSP
   1. Podstawy JSP
   2. Biblioteka HTML
   3. Biblioteka Core
  17. JSF w oparciu o facelets
   1. Korzyści wynikające z technologii
   2. Instalacja i konfiguracja
   3. Mechanizmy templatowania
   4. Tagi wbudowane
   5. Tworzenie własnych Tagów
  18. Typowe problemy przy tworzeniu interfejsu min
   1. Formularz w postaci tabelki
   2. „Inteligentna” paginacja
   3. Master-Detail, LOV
  19. Tworzenie własnych komponentów
   1. Tworzenie komponentów
   2. Tworzenie rendererów
   3. Tworzenie Tagów
  20. Testowanie interfejsu zbudowanego na JSF
 4. Tworzenie aplikacji WWW z użyciem technologii AJAX
  1. Koncepcja AJAX i modele komunikacji
  2. Przegląd podejść do tworzenia aplikacji AJAX(warstwowe – JSF, klient-serwer – GWT, …)
  3. Tworzenie aplikacji AJAX „od zera” (XMLHttpRequest)
  4. Podstawy bibliotek Prototype i Jquery w kontekście manipulacji drzewem DOM i komunikacji AJAX
   1. Ajax4JSF
   2. Wady i zalety podejścia
   3. Architektura silnika – zasada działania
   4. Przegląd możliwości
   5. Zagadnienia związane z wydajnością (kolejkowanie, opóźnianie, unieważnianie żądań, zmniejszanie wielkości żądania)
   6. Wpływanie na cykl życia JSF
   7. Ajax4JSF a JSON
  5. Richfaces
   1. Przegląd możliwości Richfaces
   2. Konfiguracja wyglądu (skórki)
   3. Walidacja
   4. RF a jquery, script.aculo.us
 5. Przegląd innych bibliotek JSF
  1. IceFaces
  2. myFaces
  3. Tomahawk
  4. Woodstock
  5. I inne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email