Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zasad tworzenia interfejsów użytkownika WWW w oparciu o najnowszą odsłonę technologii Java Server Faces.

Mocne strony szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.
 • Uczestnicy nauczą się tworzyć aplikację internetową wraz z interfejsem użytkownika
 • Poznają biblioteki ergonomicznych komponentów opartych na AJAX
 • Poznają zasady tworzenia własnych komponentów

Grupa docelowa

Programista

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących zapoznać się z zasadami tworzenia interfejsu aplikacji WWW w oparciu o technologię Java Server Faces

Wymagania dla uczestników

Umiejętność programowania w języku Java.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie (1h)

  • Wstęp do platformy Java Enterprise Edition
  • Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, Servlet, JSP, EJB, webserwisy
  • Typowe problemy aplikacji webowej
 2. Podstawy Servlet i JSP (3h)

  • Kontener webowy
  • Servlety
  • JSP
  • JSP Expression Language
 3. Wprowadzenie do JSF (2h)

  • Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
  • Cykl przetwarzania żądania
  • Model zarządzania beanami logiki
  • JSF Expression Language
 4. Definiowanie widoku (2h)

  • Przegląd dostępnych komponentów standardowych
  • View Declaration Language
  • JSF w oparciu o Facelets
  • Mechanizmy szablonowania
  • Composite Components
 5. Model nawigacji (2h)

  • Nawigacja klasyczna
  • Nawigacja skrócona
  • Nawigacja warunkowa
  • Dynamiczna konfiguracja nawigacji
  • Pull i push MVC
 6. Model konwersji (1h)

  • Konwertery wbudowane
  • Tworzenie konwerterów
 7. Model walidacji (2h)

  • Walidatory wbudowane
  • Tworzenie walidatorów
  • Walidator domyślny
  • Podstawy Bean Validation
  • Zdarzenia związane z walidacją
 8. Model zdarzeń (1h)

  • Zdarzenia i słuchacze – podstawy modelu zdarzeniowego
  • Zdarzenia akcji i zmiany wartości
  • Zdarzenia zmiany faz
  • Zdarzenia systemowe
 9. Przetwarzanie żądań typu Ajax (2h)

  • Przetwarzanie częściowe
  • Selektywne działania na drzewie komponentów
 10. Zabezpieczanie aplikacji (1h) * Java Authentication and Authorization Service (JAAS) * Alternatywne frameworki security

 11. Internacjonalizacja (1h) * Konfiguracja ResourceBundle * Użycie programistyczne oraz w widokach * Wybór języka

 12. Obsługa błędów (1h)

 13. Biblioteki komponentów JSF (3h) * IceFaces * RichFaces * PrimeFaces

 14. Integracja z kontenerami wstrzykiwania zależności (2h)

  • CDI
  • Spring (opcjonalnie)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email